Udeleženci četrte javne razprave v sklopu izdelave celostne prometne strategije (CPS) za občino Kamnik so izpostavili predvsem potrebo po urejenem peš in kolesarskem prometu ter spremljajoči infrastrukturi, najbolj pa jih skrbi tranzitni promet skozi Tuhinjsko dolino in ozko prometno grlo mimo mestnega jedra Kamnika.

V pripravo prometne strategije so v Kamniku vpeli tudi mlade, ki so pripravili zanimivo razstavo Mladi in trajnostna mobilnost, ki jo bodo popoldne preselili iz Doma kulture Kamnik v občinsko stavbo in ji pridružili še izdelke otrok zasebnega vrtca Zarja. V razstavo so mladi povezali eseje, pesmi in misli kamniških osnovnošolcev. Dodali so ji zanimiv film učencev osnovne šole Toma Brejca, ki so prek intervjujev s Kamničankami in Kamničani opozorili na šibke točke kamniške mobilnosti in predstavili svoj pogled na prihodnost. Tretji del razstave so pripravili učenci 5. razreda osnovne šole Šmartno v Tuhinju, ki so se lotili kolesarjenja v šolo in pripravili več esejev in kratek video. V okviru ankete in statistične naloge so pokazali, da bi ob urejeni kolesarski infrastrukturi v šolo kolesarilo tudi do 50 odstotkov več učencev kot zdaj.

Želijo si hitrih železniških prog

V javni razpravi so izdelovalci CPS (predstavniki LOCUS in ljubljanskega urbanističnega zavoda, Zavoda Štajn in Centra za vodenje participativnih procesov) predstavili že izdelano vizijo mobilnosti in strateške cilje ter konkretne ukrepe za dosego zastavljenih ciljev, ki so nastali tudi s pomočjo petih javnih dogodkov v minulih sedem mesecih. Udeleženci so jih ob nekaj novih predlogih razvrstili po pomembnosti. V ospredje so postavili potrebo po vztrajnem sodelovanju na evropskih ali državnih razpisih s področja trajnostne mobilnosti in rednem zagotavljanju proračunskih sredstev za izvajanje ukrepov.

Izpostavili so pomen nošenja odsevnikov za vse udeležence v prometu, zlasti ponoči in ob slabi vidljivosti, pomen gradnje, obnove in širitve pločnikov, tlakovanja trgov, dograditev manjkajočih odsekov varnih šolskih poti skupaj s kolesarskimi potmi, spremembe uličnih profilov, oživitev starih poti, ločenih od glavnih cest, in podobno. Izpostavili so gradnjo novih kolesarskih povezav, prednostno do šol, ob Ljubljanski cesti, do zaposlitvenih centrov, med kraji in do turističnih ciljev ter gradnjo manjkajočih povezav ob najbolj prometnih cestah (prednostno v mestu in po Tuhinjski dolini). Dodali so pomen hitrih prog vlaka in avtobusa ter uvedbo manjših prevoznih sredstev (kombijev), ki vozijo pogosteje in v navezavi z avtobusnimi povezavami, odštevalnike na semaforjih in nasploh boljšo infrastrukturo za pešce in kolesarje. Končni dokument bo predstavljen v posebni brošuri in na zaključni prireditvi v mesecu aprilu.