Prva razprava o celostni prometni strategiji (CPS) ljubljanske mestne občine se je končala pred dobrim mesecem, na občini pa so takrat z zadovoljstvom prešteli, da so v treh tednih, kolikor je trajala prva spletna razprava, na kateri so lahko sodelovali tudi občani, zbrali več kot tisoč mnenj, predlogov, pobud in idej o obstoječih prometnih ureditvah in njihovem izboljšanju.

O kolesarjenju, pešačenju in avtomobilih

Ljubljanska občina je namreč zbirala predloge za oblikovanje celostne prometne strategije, ki naj bi z bolj trajnostno usmerjenimi ukrepi v prometu nadgradila leta 2012 sprejeto občinsko prometno politiko. Ker želijo mestne oblasti novo strategijo pripraviti v tesnem sodelovanju z občani in s pomočjo njihovih vsakdanjih izkušenj v ljubljanskem prometu, so jih prosili za sodelovanje v javni razpravi. Največ pobud, ki so jih do 6. januarja oddali uporabniki spletnega portala CPS, se je nanašalo na izboljšanje kolesarske infrastrukture (389) in razmer za pešačenje (223), medtem ko je najmanj sodelujočih razmišljalo o spremembah na področju mirujočega prometa. Na občini so namreč prejeli zgolj 85 tovrstnih pobud.

»Številni sodelujoči so na primer izrazili željo po vzpostavitvi več varnih povezav za pešce in kolesarje ter po nadaljnjem prilagajanju notranjega cestnega obroča nemotoriziranemu prometu. Mnogi so izrazili zadovoljstvo s prenovo Slovenske ceste, druge pobude pa se pretežno nanašajo na specifične lokacije v Ljubljani,« so prve rezultate strnili na mestni občini.

Spletna anketa o že izvedenih ukrepih

Če so v sklopu prve javne razprave na občini iskali predvsem predloge, kako bi še lahko izboljšali prometno politiko v mestu, pa zdaj s spletno anketo, ki je objavljena tudi na spletni strani občine, prebivalce prestolnice sprašujejo, kako so zadovoljni z v zadnjem desetletju že izvedenimi ukrepi in ali se strinjajo z začrtanimi smernicami, katerim želijo na občini slediti pri snovanju nove prometne strategije. »Z anketo želimo pridobiti podatke o vaših stališčih in željah glede urejanja vseh vrst prometa (hoja, kolesarjenje, javni, avtomobilski in mirujoči promet),« pojasnjujejo na občini in se hkrati zavezujejo, da bodo prejete predloge poskušali upoštevati v čim večjem številu.