Javno podjetje Komunala ima več kot 200 zaposlenih in na leto ustvari okoli 18 milijonov prihodkov, lani pa so imeli tudi 850.000 evrov dobička. Večinski lastnik je Mestna občina Kranj, podjetje pa vodi direktor Marko Kocjančič. Ta je med razlogi za lansko uspešno poslovanje izpostavil tudi dvig cen za ravnanje z odpadki v občinah Kranj, Šenčur in Preddvor ter znižanje nekaterih stroškov.

Zaradi vključitve narejenega v sklopu projekta Gorki so tudi omrežnine skupaj prinesle za skoraj 30 odstotkov več prihodkov kot leto prej. Vendar je lastnice Komunale močno razburil predlog, da bi povečali ceno omrežnine za vodo. V Naklem, Cerkljah in Šenčurju temu odločno oporekajo, zato predlagane podražitve nočejo sprejeti brez jasne razdelitve med občinami in ne pristajajo na skupno povišanje cen. Ob tem velja dodati, da so si občine lastnice (poleg omenjenih treh in Kranja še Preddvor, Jezersko in Medvode) razdelile pol milijona evrov dobička, manjši del je pripadel podjetju, del je ostal nerazporejen. Mimogrede: Komunala je imela na zadnji dan lanskega leta skoraj 4 milijone evrov, od tega je več kot 1,2 milijona kratkoročnih finančnih naložb.

Odločen ne iz Naklega

Čeprav predlog za višje cene omrežnin vode še ni dokončen, so nekateri ustanovitelji ogorčeno proti, da bi bila podražitev v vseh občinah enaka. Župan Naklega Mirko Mravlja je ogorčen: »Mi v Naklem vode ne bomo plačevali Kranju. Ker so največ vlagali, imajo višjo amortizacijo, kar pa za nas ne velja. Tudi posledice nove čistilne naprave so v finančnem smislu za nas neugodne. Za manjše podjetnike in obrtnike bi bila tako povečana omrežnina pri vodi naravnost pogubna, ker gre za podražitev za 50 odstotkov, s 4 na 6 evrov. Nismo navdušeni nad Komunalo, ki svoje poslovanje gradi na višanju cen.«

Proti so tudi v Šenčurju in Cerkljah, zato bo o končnem razpletu predloga o podražitvi odločal najprej natančen izračun po občinah. Prikazani bosta vodarina in omrežnina ločeno po občinah, opredeljena bodo tudi izhodišča za oblikovanje cen. Izračun za porabnika je sestavljen iz dejanske porabe po vodomeru in dimenzije vodomera oziroma cevi, ki je pri obrtnikih večja kot pri gospodinjstvih in je s tem cena višja.

Župan Naklega obenem ni naklonjen niti dejstvu, da so v Komunali pripravili novo sistematizacijo, ki zlasti širi krog vodilnih delovnih mest. »Ne verjamemo zagotovilom, da se masa plač ne bo zvišala, mi imamo podatke o 120.000 dodatnih evrih na leto za plače.«

Na to, kakšna bo masa plač po novem, nam v Komunali niso odgovorili, ker jih bodo izplačali šele oktobra. Vsa nova delovna mesta naj sprva ne bi bila zapolnjena, imeli pa bodo manj svetovalcev kot do zdaj.