V občinah Šenčur in Naklo se ne strinjajo s podražitvijo odvajanja in čiščenja odpadnih vod, kot so jo izračunali v javnem podjetju Komunala Kranj. Do septembra tako ne bodo začele veljati nove cene, ki za posamezno stanovanjsko enoto v Šenčurju pomenijo 12 evrov več na mesec. Očitno je prišel čas urejanja odnosov v Komunali Kranj, katere solastnici sta tudi občini Šenčur in Naklo.

Novi direktor Komunale Marko Kocjančič in sodelavci so se trudili pojasniti, zakaj tako povišanje cen, in razloge našli tako metodologiji, ki jo predpisuje država, kot v novi čistilni napravi. V Šenčurju so ogorčeni, v 60-odstotno povišanje cen pa ne bodo privolili, dokler jim ne bodo bolje utemeljili vseh razlogov za podražitev. Ne morejo recimo razumeti, zakaj bi plačevali tudi za odškodnino prebivalcem Drulovke in amortizacijo stare čistilne, ki je ni več. »Občine oblikujemo skupino strokovnjakov, ki bo pod drobnogled vzela vse, kar nam skuša Komunala zaračunati, in seveda tudi razloge za tako početje. Tak skok cen se nam zdi nerazumljiv, razlogi pa sporni. Očitno bo treba odnose v Komunali dokončno urediti, da ne bo več takih razburjanj. Zanesljivo pa mi višjih cen do jeseni ne bomo plačali,« je dejal župan občine Šenčur Ciril Kozjek.

Občine se obračajo na druge ponudnike

V Kranju je mestni svet podražitev sprejel. Za lastnike hiš se ne bo skoraj nič spremenilo, vsako stanovanje v bloku pa bo obremenjeno s približno 10 evrov višjo ceno na mesec. Kot je na seji pri tej točki dejal župan Boštjan Trilar, bodo morali prej ali pozneje povišanje sprejeti tudi v drugih občinah, ker bi sicer breme 1,6 milijona evrov padlo le na Kranj, ki ima sicer v Komunali skoraj 65-odstotni delež. Svojih sedem odstotkov Komunale pa prodaja občina Cerklje, kjer imajo po dogovoru z ljubljansko Snago in domžalsko čistilno napravo trenutno nižje cene tako pri odvozu odpadkov kot pri odpadnih vodah. »Pri odpadkih se je izkazalo, da smo dosegli nižje cene, kot bi jih v Kranju, in zato lahko samo ugotovim, da smo do zdaj ravnali prav, ko Komunale Kranj nismo jemali kot edino rešitev,« trdi župan Franc Čebulj.

Nova kranjska čistilna naprava za 100.000 prebivalcev zdaj polno deluje, a se na sejah mestnega sveta v Kranju redno pojavljajo očitki, da so jo v sklopu projekta Gorki v primerjavi z drugimi napravami preplačali za okoli 10 milijonov. »Tudi naši občini naj bi zaradi nove čistilne naprave skušali izstaviti račun, a se ne strinjamo s tem. Predvsem zato, ker je sploh ne uporabljamo in imamo lastno,« pravi župan Preddvora Miran Zadnikar. Ni naključje, da so tudi zaradi vseh mogočih nejasnosti, nasprotovanj, nesoglasij in različnih pogledov v Kranju že sprejeli odlok, ki spet uvaja nadzorni odbor v kranjski Komunali, tako da bodo lahko župani občin bolj neposredno spremljali njeno poslovanje.