Zdaj praktično že nekdanji direktor Evstahij Drmota (v prejšnjem sklicu tudi mestni svetnik SD) je bil po besedah župana gluh za pozive, da komunala dobi ustrezen nadzorni odbor. Ko je bil župan Mohor Bogataj, sta poleg Drmote dobila dobri službi v javnem podjetju še dva svetnika iz takratne koalicije, Jure Kristan (SDS) in Beno Fekonja (SD), zato se je podjetja prijel vzdevek »politična komunala«. A najhuje je, da je prejšnja oblast ob tem poskrbela posredno še za šok, ki ga bodo prinesle bistveno višje cene zlasti pri odpadkih.

V volilnem letu se pod podražitev ni želel podpisati nihče

Čeprav bi morala komunala že lani ustrezno zvišati cene, se to ni zgodilo. Ker znotraj podjetja ni več mogoče prelivati dobička v izgubarske dejavnosti, kot so to naredili lani, je minus narasel že na več kot 400.000 evrov. »Zavedamo se, da bo treba to luknjo pokriti. V proračunu denarja ni, podražitev je neizogibna. Kranj je povsem zaspal pri usklajevanju cen, za povrh pa se je zgodil še zaplet s pretovorom odpadkov pri čistilni napravi v Zarici,« trdi župan Trilar. Prejšnji podžupan Bojan Homan (SDS) je bil politično odgovoren za največjo naložbo v zgodovini – komunalno opremljanje naselij in novo čistilno napravo. Ker je oblast Mohorja Bogataja do zadnjega oklevala pri pogajanjih s krajani Drulovke, so slednji izsilili umik pretovora iz svojega okolja in s tem povzročili višje stroške, ki jih bodo zdaj plačali očitno vsi davkoplačevalci občine.

Prejšnja oblast v volilnem letu ni želela dvigniti cen, vodstvo javnega podjetja pa do zdaj ni našlo ustrezne rešitve za pretovor odpadkov. Zadnja podražitev komunalnih odpadkov je bila pred osmimi leti in zdaj je komunala soočena z izgubo na tem področju, občinska politika pa mora ljudem pojasniti skok cen, ki bo občuten. Evstahija Drmoto bo v novembru zamenjal novi direktor Marko Kocjančič, ki je racionalizacijo delovanja javnega podjetja in znižanje stroškov opredelil tudi v svojem programu. Mestni svet pa bo predvidoma v istem mesecu odločil, koliko bodo politične, kadrovske, strokovne in druge napake dejansko stale kranjske davkoplačevalce.