Zaradi na novo določene meje bo na ozemlju druge države (Slovenije ali Hrvaške) pristalo le manjše število prebivalcev. Prizadeto je predvsem Razkrižje, kjer bo po določeni mejni črti na hrvaški strani pristalo okoli 30 ljudi, devet hiš in eno gospodarsko poslopje. Na slovenski strani naj bi pristala zgolj ena do dve hrvaški družini, ki živita v zapuščeni železniški postaji ob spodnjem toku Sotle. Še ena izmed značilnosti mejne odločitve je, da sodišče ni sledilo predlogom Slovenije, da bi del meje v Pomurju potekal po sredini rečne struge Mure. Sodišče se je raje odločilo za upoštevanje večinoma usklajenega katastra. Enako je storilo tudi ob porečju Sotle, kjer ni sledilo slovenskim željam, da bi meja potekala po sredini rečne struge. Tako bo tudi tukaj prihajalo do žepov ozemlja Slovenije oziroma Hrvaške na levem in desnem bregu reke. Neživljenjska je meja ostala tudi v Brezovici pri Metliki, kjer bo sredi slovenskega ozemlja še naprej majhna enklava hrvaškega ozemlja. Podrobnejši opisi so v zemljevidih ob članku.