Strahovi staršev otrok, ki obiskujejo javni vrtec na Hudinji, so se izkazali za resnične. Analiza tal igrišča vrtca, ki jo je po pritisku staršev naročila celjska občina, je pokazala, da je zemlja močno onesnažena s težkimi kovinami. Odziv občine je bil zato pričakovan. »Kot ustanovitelji javnega vrtca na Hudinji smo zavezani k skrbi za dobrobit in varnost vseh otrok v varstvu, kot tudi zaposlenih. Zato smo se takoj, ko smo prejeli poročilo oziroma oceno onesnaženosti tal na otroškem igrišču vrtca na Hudinji, ki jo je poslal izvajalec Nacionalni laboratoriji za hrano in okolje, ter po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) odločili, da pristopimo k sanaciji zemljine,« so sporočili z Mestne občine Celje. »Končno,« so odločitev z besedami pospremili starši, ki so za onesnaženo zemljino vedeli že nekaj časa oziroma od konca lanskega leta, ko se je nekaj staršev na lastno pest odločilo za odvzem vzorcev, ki so jih poslali na analizo, rezultati pa so bili porazni.

Nasipni material navožen že v preteklosti

Občina je za vrtec na Hudinji naposled tudi sama naročila izdelavo kontrolnega monitoringa. »Tla so se vzorčila po celotnem igrišču, ki meri 2500 kvadratnih metrov, v globinah do pet in tudi do 20 centimetrov. Rezultati pa so pokazali, da so tla tako v površinskem delu do globine petih centimetrov kot tudi na globini do 20 centimetrov prekomerno onesnažena z nekaterimi težkimi kovinami. Glede na veljavne predpise so presežene opozorilne vrednosti za baker, svinec in arzen ter kritične vrednosti kadmija in cinka. Preostala merjena onesnaževala, kot so nikelj, celokupni krom in živo srebro, pa po zdaj veljavnih predpisih ne presegajo mejne vrednosti,« je razvidno iz poročila, ki so ga z občine posredovali tudi javnosti.

V mivki pa neskladnosti sploh niso ugotovili. »Glede na to, da so bile meritve na tem območju narejene že leta 2005 in so bile takrat bistveno nižje, sklepamo, da je bila onesnažena zemljina v nižjih plasteh v nasipnem materialu iz preteklosti, saj se v času gradnje vrtca pred tremi leti na območje vrtca ni dovažala nobena nova zemlja,« so še pojasnili na celjski občini. Občina je NIJZ tudi urgentno zaprosila za mnenje in priporočila, glede na to, da za ukrepe v takih primerih in takšni rabi pri nas praktično ni. Na NIJZ pa so v mnenju tudi zapisali, da menijo, da otroci med bivanjem v vrtcu niso bili toliko in na tak način v stiku z onesnaženo zemljino, da bi to lahko kakor koli ogrozilo njihovo zdravje in razvoj.

Starše bodo obvestili

So pa kljub temu predlagali, da občina preuči možnost sanacije tega območja. »Temu smo tudi sledili, zato bomo opravili sanacijo zemljine tako, da se bo odstranila zemljina v vrhnjem sloju celotne površine vrtca, ki jo bomo nadomestili s čisto zemljo, nato pa površino zatravili s travno rušo,« so še povedali na občini. Kot pravi ravnateljica vrtca Tončke Čečeve Irena Hren, v sklopu katerega deluje tudi vrtec na Hudinji, so na to, kako bo ukrepala občina, ki je ustanoviteljica tega javnega zavoda, že težko čakali. »Želimo si, tako mi kot tudi starši, da se ta negotovost vendarle enkrat konča. Smo pa sicer že zdaj izvajali vse dogovorjene ukrepe v smislu preventive in otroke dosledno nagovarjali k umivanju rok po vsakem stiku z zemljo na igrišču, zdaj pa bomo počakali še na nadaljnje ukrepe in usmeritve, če bodo te potrebne,« pravi Hrenova, ki bo poskrbela za to, da bodo o vsem natančno informirani tudi starši.