Novomeški vrtec Jana v naselju Pod Trško goro, ki deluje po načelih pedagogike montessori, je pred šestimi leti dobil polno koncesijo, kar pomeni, da občina stoodstotno financira program predšolske vzgoje. Avgusta lani pa se je občina odločila za prekinitev koncesije, ki je bila sicer sklenjena do leta 2030. Odpovedni rok se izteče te dni. Direktorica vrtca Joža Merisan ob tem poudarja, da so starši še vedno upravičeni do 85-odstotnega financiranja. »Vrtec je še vedno vpisan v razvid javno veljavnih programov v Republiki Sloveniji. Tako so starši upravičeni do občinske subvencije glede na plačilni razred in glede na občino bivanja za vsakega otroka, ki je vključen v naš vrtec,« pojasnjuje.

Toda strasti med občino in Merisanovo, ki je bila pred leti zaposlena na občini kot svetovalka za predšolsko vzgojo, se še ne pomirjajo. Prav nasprotno, vrtec in občina še vedno ne najdeta skupnega jezika zlasti glede stroškov investicijskega vzdrževanja v smislu amortizacije objekta in opreme, ki jih je občina nehala vrtcu plačevati pred dvema letoma, ko je županstvo prevzel Gregor Macedoni.

Sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek

Ker se strani nista mogli dogovoriti, sta se znašli na sodišču. Vrtec Jana od občine terja povrnitev stroškov investicijskega vzdrževanja objekta in opreme za obdobje od decembra 2014 do marca 2015. Toda okrožno sodišče je na prvi stopnji tožbeni zahtevek vrtca zavrnilo, vendar sodba še ni pravnomočna. O tem, ali se bo pritožila in ali bo terjala povrnitev stroškov tudi za preostali čas, Merisanova ni želela govoriti. »Zadeve za zdaj ne bom komentirala, ker še ni pravi čas za to. Smo pa, kot vse kaže, nekomu trn v peti,« je dejala.

Na občini pojasnjujejo, da so račune za investicijsko vzdrževanje nehali plačevati, ker niso prejeli »ustreznih dokazil o namenski porabi sredstev«. Po podatkih občine vrtec Jana za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme, ki ju je uporabljal pri izvajanju javne službe predšolske vzgoje, zahteva plačilo 14.450 evrov za obdobje omenjenih štirih mesecev.

Nestrinjanje med vodstvom vrtca in občino glede plačevanja stroškov investicijskega vzdrževanja traja že več let in sega še v čas prejšnjega župana Alojzija Muhiča. Vrtcu se je sicer uspelo z občino pred štirimi leti izvensodno poravnati. Občina jim je morala za nazaj plačati 90.000 evrov in nato še z aneksom določene tri tisočake na mesec, dokler ni novo vodstvo občine pred slabima dvema letoma plačevanje ustavilo.

Letos sprejeti vsi novinci

V Novem mestu delujejo največja javna vrtca Ciciban in Pedenjped ter vrtca ob osnovnih šolah v Brusnicah in Stopičah, ki jih bo v novem šolskem letu obiskovalo 1670 otrok. Poleg vrtca Jana delujeta še koncesijski zasebni vrtec Ringaraja in zasebni katoliški Petrov vrtec. Kot dodajajo na občini, so novomeški vrtci v rednem roku prejeli skupno 386 vlog za vpis, skupaj z medletnimi pa 477.

»Sprejeti so bili vsi otroci, za katere so bile podane vloge za sprejem z začetkom šolskega leta, razen kakšnega posamičnega primera, ko so starši želeli natančno določeno enoto in niso sprejeli druge možnosti. Nekaj je ostalo medletnih čakajočih, kar bomo reševali sproti,« so še pojasnili v županovem kabinetu.