V tednu Parade ponosa v Združeni levici opozarjajo, da je obstoječi postopek spremembe imena in podatkov o spolu v uradnih dokumentih z namenom priznanja spolne identitete posameznika diskriminatoren.

Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru namreč določa, da mora oseba vlogi za spremembo spola priložiti potrdilo zdravstvene ustanove, iz katerega je razvidno, da je oseba spremenila spol. V večini primerov je to psihiater iz Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete, ki določeni osebi diagnosticira transseksualizem. Taka ureditev je v neskladju z resolucijo Sveta Evrope o diskriminaciji transspolnih oseb v Evropi. Zato vlado pozivajo, naj ministrstvu za notranje zadeve naloži, da v čim krajšem času spremeni 37. člen pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru, in sicer tako, da ne bo več treba predložiti zdravniškega potrdila pri pravni spremembi spola.

Dovolj naj bo izjava osebe

»Resolucija Sveta Evrope iz 2015 med drugim navaja, da mora postopek pravnega priznanja spola temeljiti na samoidentifikaciji, se pravi, da je dovolj le izjava osebe, da želi v dokumentih spremeniti spol,« je pojasnila Eva Gračanin, sodelavka društva Legebitra.

Težava obstoječe ureditve je, da se mora oseba, ki želi pravno priznati spol, vključiti v psihiatrično obravnavo – ne glede na to, ali to potrebuje ali ne, in pridobiti diagnozo, saj je transseksualnost pri nas še vedno opredeljena kot duševna motnja. »Pri društvu Legebitra in Zavodu Transakcija menimo, da pridobitev diagnoze predstavlja kršitev pravice do zasebnosti, človekovega dostojanstva in telesne ter psihološke integritete. Zato se zavzemamo, da tega potrdila ne bi bilo več treba, s tem pa tudi ne psihiatrične diagnoze.« V praksi to pomeni, da je treba ločiti upravni postopek spremembe spola v dokumentih od medicinskega postopka potrditve spola, saj vse transspolne osebe ne čutijo potrebe po medicinski obravnavi, pojasnjuje Gračaninova.

V minulih mesecih se je pojavila dodatna težava, ker so na upravnih enotah na zahtevo notranjega ministrstva ob potrdilu psihiatra zahtevali še potrdilo, da je oseba opravila operacijo genitalij. Na podlagi protesta nevladnih organizacij tega ne zahtevajo več.

Psihiatri jih ne ovirajo

Spremembo zakonodaje podpira tudi psihiatrična stroka, saj »gredo mednarodni standardi o zdravju transspolnih oseb v smeri samoidentifikacije«, je povedala psihiatrinja Irena Rahne Otorepec, ki se na Psihiatrični kliniki Ljubljana ukvarja s to problematiko. Transspolna oseba lahko pravno spremeni spol tudi pred telesnimi posegi, saj nekatere osebe, ki želijo spremeniti spol, posega v telo ne želijo, pojasnjuje psihiatrinja. V zadnjih treh letih se je zaradi težav v spolni identiteti na kliniki oglasilo 60 ljudi, nekateri so nadaljevali s postopki za spremembo spola. »Psihiatri pri tem nismo ovirajoč dejavnik,« pojasnjuje spremenjen pogled na problematiko transseksualnosti. Ta je pri nas še vedno klasificirana kot duševna motnja, vendar se psihiatri predvsem osredotočajo na pomoč ljudem ob stiskah, ki jih ob tem doživljajo.