Vsebinsko bogata predstavitev, vključno z odgovori na vprašanja svetnikov, jasno nakazane usmeritve in dosedanje izkušnje z varovanjem narave so pretehtale, da so med dvema kandidatoma člani sveta zavoda Triglavski narodni park kot primerno kandidatko za direktorsko mesto podprli Natašo Šalaja. Po izobrazbi je ekonomistka z magisterijem iz varstva narave, trenutno pa opravlja finančne in projektne naloge na Društvu za opazovanje ptic Slovenije, med njenimi vidnejšimi projekti pa je ureditev naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Ohranjanje narave mora biti po mnenju Šalajeve na prvem mestu med nalogami tega zavoda, vendar pa druge naloge po njenem niso nič manj pomembne. Med njimi izpostavlja predvsem sožitje domačinov in narave ter zagotavljanje pogojev za razvoj lokalnih skupnosti in ohranjanje poselitve, kar trenutno na območju parka predstavlja precejšnjo težavo. Posvetila bi se tudi obvladovanju množičnega turizma v parku in preusmerjanju obiskovalcev v manj oblegana območja. Prepričana je, da bi se bilo treba za množični obisk visokogorja o skupnih rešitvah dogovoriti s Planinsko zvezo Slovenije.

»Nisem naivna,« je dejala, ko so jo svetniki spraševali o kadrih in sredstvih za delovanje zavoda. Dodala je, da se zaveda, da ne enega ne drugega ne bo nenadoma na voljo več. Jasno pa je varčevalne ukrepe, ki sta jih prinesla Zujf in sanacijski načrt zavoda zaradi dolgov, na primer nenadomeščanje zaposlenih po upokojitvi ali med odsotnostjo in ukinitev denarja za izobraževanje, označila za škodljive.

Drugi kandidat stavil na komunikacijo

Čeprav ima drugi primerni kandidat za mesto direktorja, Janez Rakar, ki trenutno dela na Mestni občini Kranj, dobre organizacijske sposobnosti, se v svoji predstavitvi ni vsebinsko dotaknil konkretnejših rešitev, ki naj bi se jih zavod loteval v prihodnjem obdobju. Kot ključno je izpostavil dobro komunikacijo med zaposlenimi in med vsemi deležniki parka. Le tako bo ta po njegovih besedah dobil tisto pregovorno mesto slovenskega bisera, ki si ga zasluži. Med težavami lokalnih skupnosti, ki jih je treba rešiti, ni nobene izmed njih posebej izpostavil – prednostne bi opredelil šele po pogovoru z ljudmi, ne le z župani in predstavniki parkovnih občin.

Čeprav je svet zavoda prepričljivo podprl Natašo Šalaja, pa gre zgolj za mnenje, ki na končno odločitev o direktorju tega zavoda nima odločilnega vpliva. Medtem ko je bila v preteklosti podpora sveta zavoda nujna za to, da je vlada kandidata lahko imenovala za direktorja zavoda Triglavski narodni park, po novem svet zavoda daje le mnenje o kandidatu ali kandidatih, ki pa pri končni odločitvi ni zavezujoče. Med obema kandidatoma, ki sta se včeraj predstavila na Bledu, bo enega ministrica za okolje Irena Majcen predlagala vladi, ki ga bo na to mesto imenovala. Zavod Triglavski narodni park sicer že od oktobra 2013 nima direktorja s polnim mandatom, kot vršilec dolžnosti direktorja pa ga vodi dr. Bogomil Breznik.