Najprimernejša kandidata za zasedbo direktorskega mesta javnega zavoda Triglavski narodni park sta Nataša Šalaja, javnosti znana kot vodja Naravnega rezervata Škocjanski zatok, in mag. Janez Rakar, ki v vizijo delovanja narodnega parka, priloženo gradivu za sejo sveta zavoda, svojih dosedanjih delovnih izkušenj ni zapisal. Takšna je, kot se da razbrati iz gradiva za sejo sveta zavoda prihodnji teden, odločitev ministrice za okolje in prostor Irene Majcen.

O življenjepisih šele prihodnji teden

Z življenjepisi obeh se bodo člani sveta zavoda seznanili šele na seji, gradivu pa so v zavodu priložili njuni viziji delovanja in razvoja parka. Šalajeva je v njej med drugim opozorila na spoštovanje narave, Rakar pa je med drugim izpostavil nujno dobro počutje zaposlenih, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in uspešno črpanje evropskih sredstev.

Izbira kandidatov, ki se bodo predstavili svetu zavoda kot primerni za direktorsko mesto, je bila v rokah ministrice za okolje in prostor Irene Majcen. Ta se je s kandidati, ki so izpolnjevali formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta in so bile njihove vizije ocenjene kot primerne, za najprimernejše odločila na podlagi osebnih razgovorov. Prihodnji teden pa bodo člani sveta tega javnega zavoda o njuni primernosti zgolj podali mnenje, ki pa ni odločilno, saj soglasje sveta zavoda za določenega kandidata od sprejetja zakona o Triglavskem narodnem parku leta 2010 ni več obvezno. Enega od njiju bo torej ministrica predlagala v potrditev vladi, ki bo imenovala novega direktorja.

Na razpis prispelo devet vlog

Kandidate za novega direktorja tega javnega zavoda je pristojno ministrstvo za okolje in prostor iskalo s februarja objavljenim razpisom. Med osmimi kandidati, ki so se javili na razpis in so izpolnjevali formalne pogoje za zasedbo tega delovnega mesta, sta bili po pojasnilih ministrstva viziji razvoja parka dveh kandidatov ocenjeni kot neustrezni, deveti kandidat pa za zasedbo direktorskega mesta ni imel izpolnjenih formalnih pogojev. Med prijavljenimi kandidati je bil sicer tudi sedanji vršilec dolžnosti direktorja dr. Bogomil Breznik, ki se mu mandat vršilca dolžnosti izteče 20. julija.

Javni zavod Triglavski narodni park je brez direktorja s polnim mandatom že od oktobra 2013, lani poleti pa je bil zavod kar 21 dni brez kakršnega koli vodstva. Bogomilu Brezniku se je namreč konec junija lani že iztekel en mandat vršilca dolžnosti direktorja, julija pa ga je vlada znova imenovala za vršilca dolžnosti. Pred tem pa je ministrstvo za okolje in prostor že februarja lani objavilo razpis za direktorja, a v postopku niso izbrali kandidata za vodenje zavoda. Tudi takrat je na razpis prispelo devet vlog, štirje kandidati pa so izpolnjevali formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta.