»Pri nas je že skoraj tako kot pri butalcih,« je stanje v občini Kostanjevica na Krki komentirala občinska svetnica in ravnateljica tamkajšnje osnovne šole Melita Skušek. Delovanje občine je povsem ohromljeno, saj je že dve leti brez proračuna. Tako ne more začeti z novimi naložbami, ne more se zadolževati, kandidirati za evropska in državna sredstva, saj brez proračuna ne more zagotavljati lastne udeležbe. Seje občinskega sveta so le redko sklepčne. Spori med županom Ladkom Petretičem na eni ter svetniško skupino polovice desetčlanskega občinskega sveta na drugi strani so privedle tako daleč, da bo vlada državnemu zboru predlagala razpustitev občinskega sveta in predčasne volitve.

Vsega je kriva telefonija

Izvirni greh sporov izhaja predvsem iz vračil vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, ki ga je Petretič podedoval še od prejšnjega župana Mojmirja Pustoslemška. Po mnenju svetniške skupine bi bilo treba opraviti revizijo postopka, župan je nasprotno prepričan, da je zadeva zaključena. Ostalo je še 200.000 evrov, ki jih je po mnenju člana svetniške skupine Andreja Rajarja treba razdeliti ljudem, po Petretičevem prepričanju pa »v skladu z zakonom« porabiti za infrastrukturo. »Ko se je denar delil, sploh še nisem bil župan. Sploh pa ne bom ravnal v nasprotju z zakonom. Noben zakon mi ne dovoljuje ponovne delitve tega denarja v zasebne žepe.«

Nazadnje so skušali spor zgladiti aprila letos s pomočjo predstavnikov ministrstev za javno upravo in za finance, ki so pozvali občinski svet, naj čim prej sprejme občinska proračuna za letos in prihodnje leto, ter oblikovanje nekakšne pomiritvene skupine, ki bi jo sestavljali župan in predstavniki svetnikov. Ta skupina naj bi pripravila osnovne okvirje za sprejetje proračunov, medtem pa bi zadevo »telefonija« začasno zamrznili do sestave novega občinskega sveta.

Župan je takšno odločitev vlade pričakoval

Toda svetniki so predlog zavrnili. Premika torej ni bilo, tako je vlada včeraj od ministrstva za javno upravo dobila predlog za začetek postopka razpustitve občinskega sveta in ga tudi sprožila. V najboljšem primeru bi lahko državni zbor o zadevi odločal še pred poletnimi počitnicami. »Pričakoval sem takšno odločitev vlade. Za nas je to odrešitev, saj je treba agonijo čim prej končati in iti na nove volitve. Treba je počakati še na odločitev državnega zbora,« pravi župan Petretič in dodaja, da na občini uradnega obvestila o včerajšnji odločitvi vlade še niso prejeli.

Nasprotno je svetniška skupina nad vladino odločitvijo presenečena. Po Rajarjevem mnenju bi morala vlada namreč počakati na odločitev upravnega sodišča glede tožbe, ki jo je vložil župan v zvezi s sprejetjem proračuna za leto 2016. Točko so namreč na dnevni red uvrstili svetniki sami. »Dokler sodišče ne odloči, kdo ima prav glede sklepa, da gre odlok proračuna za 2016 v javno obravnavo, ni mogoče reči, kdo je povzročil nezakonitost,« pravi Rajar.

Po mnenju Skuškove je odločitev vlade prišla prepozno, saj je občina »zamudila« tudi sprejetje proračuna za letos. »S tem smo denimo zamudili največji projekt, 1,3 milijona evrov veliko energetsko obnovo šole, saj brez proračuna in občinske udeležbe ne moremo kandidirati na razpisu,« dodaja. Hkrati se ji ne zdi čisto prav, da se razrešuje tudi tiste svetnike, ki so vestno in konstruktivno opravljali svoje delo in redno hodili na seje.

Državni zbor lahko postopek še vedno ustavi

Ministrstvo za javno upravo je prve dopise o povsem porušenem odnosu med županom in občinskim svetom prejelo že v začetku lanskega leta. Avgusta so se na sestanku v Ljubljani predstavniki vseh strani dogovorili, da bodo Kostanjevičani vendarle skušali najti neke skupne točke, a jih niso. Decembra lani je ministrstvo za javno upravo od obeh strani zahtevalo takojšnjo odpravo nezakonitega stanja oziroma sprejem proračuna.

Kot v gradivu za vlado pojasnjuje ministrstvo, se je odzval le župan in pojasnil, da je storil vse, kar je lahko, da pa proračun za 2016 ni več relevanten in da je že pripravil proračuna za leti 2017 in 2018, da pa so ju svetniki zavrnili. Marca letos je tako ministrstvo za finance na poizvedovanje ministrstva za javno upravo podalo uradno pisno stališče, da so izpolnjeni pogoji za začetek postopka za razpustitev občinskega sveta. Pa vendar so jim v aprilu dali še eno priložnost za zgladitev spora, ki pa je sprti Kostanjevičani niso izkoristili.

Kot je še zapisalo ministrstvo, preden državni zbor izda sklep o razpustitvi občinskega sveta, županu in svetnikom predlaga možnost odprave nezakonitosti. Če izvedejo predlagane ukrepe, državni zbor lahko ustavi postopek razrešitve. A je glede na trenutno stanje v občini za to očitno le malo možnosti.