»Stavka v ponedeljek bo. To pa zato, ker nismo naivni in se ne pustimo kar tako prepričati z obljubami, ki so nam bile do zdaj dane le ustno,« pravi Aljaž Verhovnik, koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno  os. Sprva so pri omenjeni iniciativi protest napovedali, ker jih je vznejevoljil odgovor ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča, ki je zatrjeval, da ni treba podpisati sporazum oziroma protokol za gradnjo hitre ceste, ki so ga predlagale regije.

A po sestanku koordinacijskega odbora za 3. razvojno os na Darsu, ki so se ga poleg ministra udeležili tudi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup, predsednik Sveta koroških občin Tomaž Rožen in poslanca Danilo Anton Ranc in Ivan Škodnik, je bil sklenjen dogovor, da bo protokol za gradnjo severnega dela 3. razvojne osi vendarle podpisan. Kot so sporočili z ministrstva, je bilo dogovorjeno, da se ključne aktivnosti za gradnjo in umeščanje opredelijo v obliki posebnega protokola med lokalnimi skupnostmi, ministrstvom za infrastrukturo in Darsom. »Osnutek protokola pripravljamo, podpisan pa naj bi bil v drugi polovici junija,« zagotavljajo na ministrstvu.

Do Slovenj Gradca štiripasovnica

Kljub tej obljubi pa od protesta, kot pravi Verhovnik, ne bodo odstopili, saj so Korošce doslej že prevečkrat žejne peljali čez vodo. »Dokler ne bo podpisan, ne bomo dali miru. Vztrajamo tudi, da se v ta dogovor vključi časovnica gradnje odseka tretje razvojne osi med Slovenj Gradcem in Holmcem,« pravi Verhovnik. Takšen podpis dogovora bi brez dvoma pomenil določen napredek pri gradnji koroške hitre ceste in zagotovilo, da se bo umeščanje trase res nadaljevalo.

Je pa minister že povedal, da bo do Slovenj Gradca zgrajena štiripasovna hitra cesta in da se bo odsek med Šentrupertom in Slovenj Gradcem gradil enovito. Vsak odmik od dogovora bi lahko pomenil zaostritev pogajanj mladinske iniciative tudi z že napovedano državljansko nepokorščino. Udeleženci sestanka na Darsu so se tudi strinjali, da izvajanje aktivnosti spremljajo na sejah odbora za spremljanje gradnje tretje razvojne osi, v katerem so predstavniki lokalnih skupnosti in gospodarstva te regije. Operativno delo pa se izvaja v okviru koordinacijskega odbora za tretjo razvojno os, na katerem sodelujejo tako predstavniki ministrstva za infrastrukturo kot tudi Darsa.