Na zadnjem sestanku na sedežu družbe Dars so Korošci znova izrazili skrb glede gradnje hitre ceste do Koroške. »Zaskrbljeni smo predvsem zaradi izjav predsednika uprave Darsa Tomaža Vidica, ki je dejal, da se bo hitra cesta na Koroško začela graditi v spodnjem delu in da obstaja možnost, da bodo cesto zgradili samo do Velenja,« pravi Aljaž Verhovnik, vodja mladinske iniciative za izgradnjo 3. razvojne osi, ki se je lotila številnih aktivnosti z namenom, da bi bila cesta vse do Koroške zgrajena čim prej.

»Korošci zato nič več ne prosimo in ne moledujemo, temveč zahtevamo, da vlada s predstavniki Koroške podpiše sporazum o zgraditvi hitre ceste na Koroško, v katerem bo zastavljena realna časovnica s ciljem, da se bo gradnja začela v letu 2019,« je po sestanku povedal Verhovnik. Prav tako v mladinski iniciativi zahtevajo, da se vse do Koroške zgradi štiripasovna hitra cesta, in ne le dvopasovnica. Potrebna je tudi jasna in stabilna finančna konstrukcija projekta gradnje hitre ceste na Koroško, zahtevajo pa tudi, da se hitra cesta na odseku Šentrupert–Velenje in nato od Velenja do Slovenj Gradca začne graditi hkrati na celotnem odseku, in ne zgolj na spodnjem delu.

Predstavniki mladinske iniciative so predstavnikom Darsa in ministrstva za infrastrukturo pokazali tudi »semafor« gradnje odseka hitre ceste, kakršen bo odslej na vpogled na spletni strani iniciative in na katerem bodo zabeležili vsako potezo pristojnih, ki bo pripomogla k zgraditvi hitre ceste na Koroško. »Če vlada do 31. marca ne bo podpisala sporazuma, v katerem bo jasno opredelila časovnico gradnje hitre ceste v obliki štiripasovnice, kot je prikazana tudi na »semaforju«, bo odbor za zgraditev hitre ceste prisiljen uveljaviti opozorilne ukrepe. Med temi bo tudi oviranje prometa, s čimer bomo izrazili protest in še enkrat opozorili, da je zgraditev tretje razvojne osi zares nujna,« zatrjuje Verhovnik.