Delilnica hrane v Šolskem centru Ptuj je včeraj ostala nedotaknjena, hrano so dijakom stregli kar za šolskimi mizami v osrednji avli. Vzrok improvizirane prehrane dijakov je spor zaradi denarja, ki so ga zakuhale poslovne težave hčerinske družbe Perutnine Ptuj.

Prehrana ptujskih dijakov je urejena na podlagi zelo nenavadnega poslovnega razmerja s šolo in največjim lokalnim podjetjem. Šolski center Ptuj in ministrstvo za šolstvo in šport sta davnega leta 1996 – tedaj je bil minister Slavko Gaber – podpisala najemno pogodbo s Perutnino Ptuj, s katero je ptujsko podjetje postalo najemnik gostinskih prostorov v šoli. Perutnina Ptuj je nato prostore leta 2003 dala v podnajem hčerinski firmi PP Gostinstvo. Decembra 2012 pa sta družbi s šolskim centrom podpisali aneks, s katerim je kot novi poslovni partner vstopilo podjetje Pallas skupina.

Pallas skupina je postala franšizojemalec, ki med drugim dobavlja in zagotavlja razdelitev prehrane dijakom, obenem pa se je zavezala, da bo v adaptacijo in opremo prostorov v šolskem centru vložila pol milijona evrov. Zanimivost tega poslovnega dogovora je še okoliščina, da je nedolgo pred sklenitvijo aneksa 50-odstotni solastnik Pallas skupine postal Andrej Glaser, sin Romana Glaserja, bivšega dolgoletnega predsednika uprave Perutnine Ptuj.

Prehrano dijakov šola plačuje posredniku

Čeprav je za pripravo in razdelitev šolske prehrane izključno skrbel franšizojemalec in ne PP Gostinstvo (v katerem je edina zaposlena direktorica), je šola vseskozi nakazovala denar slednjemu, ta pa je nato poplačal račune Pallas skupine. Poslovni odnos je potekal nemoteno, dokler ni začelo PP Gostinstvo vse bolj finančno toniti. Od leta 2012 je zabeležilo že skoraj 820.000 evrov izgube, zaradi česar se na Ptuju že dolgo šušlja, da je družba zrela za stečaj.

Poslovno krizo PP Gostinstva je zelo boleče začutila Pallas skupina, saj ni dobila prenakazanega denarja, s katerim je šola vsakomesečno poplačala prehrano dijakov. Po naših informacijah PP Gostinstvo dolguje Pallas skupini že več kot 233.000 evrov. V Pallas skupini so si več mesecev prizadevali doseči dogovor z vodstvom Perutnine Ptuj, ki pa je terjalo odpis pretežnega dela terjatev, poleg tega pa je postavilo še druge pogoje, ki so bili za upnika nesprejemljivi. Pallas skupina je bila zato prisiljena s ponedeljkom ustaviti pripravo in dobavo dijaške prehrane.

»Zaradi odstopa in prekinitve sodelovanja izvajalca storitev, podjetja Pallas skupina, smo v soglasju in v sodelovanju s preostalimi poslovnimi partnerji ustrezno poskrbeli, da dobava in razdelitev prehrane dijakom potekata nemoteno,« so nam včeraj sporočili iz PP Gostinstva.

Šolska direktorica nezadovoljna

V praksi so to izpeljali tako, da dijaške obroke zdaj pripravlja gostinsko podjetje Slorest, ki med drugim prehranjuje tudi zaposlene Perutnine Ptuj. Včeraj dopoldne je Slorestov kombi pripeljal obroke v šolo, njihovi zaposleni pa so jih v avli razdelili med dijake. Dogajanje sta z varne razdalje spremljala dva najeta varnostnika.

Darja Harb, vršilka dolžnosti direktorja Šolskega centra Ptuj, vztraja, da šola ni odgovorna za zaplet. Prejšnji teden jo je zelo presenetila napoved Pallas skupine, da ne bo več zagotavljala šolske prehrane. »Mi smo doslej redno plačevali račune PP Gostinstvu, kaj imajo oni med seboj, pa ni naša stvar,« je prepričana. »Za poslovne težave PP Gostinstva sem vedela, a se z njimi nisem ukvarjala. Mi namreč nimamo pravne podlage, da bi dijaško prehrano plačevali komu drugemu.«

Prejšnji teden je poklicala upravo Perutnine Ptuj in zahtevala, da dijakom tudi v bodoče zagotavlja malico. Z zdajšnjo rešitvijo ni zadovoljna. »Zadeve se morajo urediti tako, da bo ponudnik prehrane lahko uporabljal vso gostinsko infrastrukturo v šoli,« je prepričana Harbova.

»Brez ustreznega dogovora z nami in povračila vlaganj se to ne bo zgodilo, ker sta kuhinja, delilnica hrane in večina opreme naša last,« ji odgovarjajo v Pallas skupini, kjer zanikajo navedbo PP Gostinstva, češ da so odstopili od pogodbe. »Če bi prišlo do takšnega odstopa, smo upravičeni do poplačila preostanka vrednosti našega vložka v opremo,« so sporočili.