Vodstvo javne univerze, ki v svojem etičnem kodeksu prisega na poštenost, skromnost in zakonitost delovanja, je izkoristilo zakon o medijih za to, da je v Dnevniku objavilo neresnice in zavajalo javnost.

»Ne drži navedba, da bo domnevni prodajalec diplom predaval na fakulteti,« rektor mariborske univerze Igor Tičar sporoča v včerajšnjem prikazu nasprotnih dejstev. Resnica je, da je bila javnost – univerzitetna in širša – vabljena na predavanje Rika Novaka s spletnim vabilom, objavljenim na spletnem naslovu ekonomsko-poslovne fakultete.

Po objavi Dnevnikovega članka je Riko Novak tik pred zdajci odpovedal svoje predavanje na ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) in odstopil od docenture. V rektoratu pa so takoj zatem zbrisali spletno vabilo. »Njegovo predavanje nikakor ne bi bilo del rednega študijskega procesa,« zdaj zanika rektor, pa čeprav tega sploh nismo zapisali. Smo pa natančno povzeli vabilo, ki so ga v rektoratu dali na splet.

Rektor vidi v prihodnost

Rektor Tičar se zateka k vedeževanju, ko piše, da bi Novakovo predavanje poslušala samo »ozka komisija«. Novaka je v resnici prišlo poslušat več predstavnikov javnosti, ne vedoč, da je predavanje odpovedal. Če bi Riko Novak nastopil v predavalnici PB EPF, bi ga poslušalo tudi več študentov EPF, ki so bili ustno vabljeni na predavanje v okviru vsaj dveh študijskih predmetov na fakulteti.

Rektor Tičar zavrača trditev, da senat EPF zaradi moralno-etičnih pomislekov sprva ni hotel imenovati habilitacijske komisije, ki bi obravnavala vlogo ddr. Novaka, in je to storil šele na zahtevo rektorata Univerze v Mariboru. Podrobno prebiranje rektorjevih »nasprotnih dejstev« razkriva, da se je zgodilo natančno to. Vendar Tičar svoje vztrajanje utemeljuje z zakonskimi določili in načelom, da vse kandidate v rektoratu obravnavajo enako.

Ker pa je bil kandidat Riko Novak bolj enak od drugih, rektorjevo priseganje na zakonska določila usahne, ko bi moral prepričljivo pojasniti, zakaj je tajnik univerze Teodor Lorenčič omogočil kandidatu brezplačen potek habilitacijski postopka. Ta brezplačnost bi v skladu s 353. členom statuta Univerze v Mariboru zakonito pripadala Riku Novaku samo pod pogojem, če bi se ta moral nemudoma vključiti v študijski proces na univerzi. Povedano drugače: če bi ga na eni izmed članic čakalo delo. Vendar v rektoratu trdijo, da ga ni.

Dopis o oprostitvi stroškov habilitacije

»Vodstvo Univerze v Mariboru se ni nikoli z nikomer pogovarjalo o tem, da ddr. Novaka na univerzi čaka služba. Predlog za oprostitev plačila stroškov pa se prične na predlog članice in ne vodstva univerze,« skuša Tičar utemeljiti očitno navkrižje dejstev in predpisov.

Nikoli nismo zapisali, da se je vodstvo mariborske univerze pogovarjalo o zaposlitvi Rika Novaka, kar zdaj zanika rektor Tičar. Razkrili smo, da je kandidat v svoji vlogi zapisal, da ga čaka delo na fakulteti za turizem. Ko so na EPF uradno preverili to informacijo, se je izkazala za lažno, zato je fakulteta terjala, da mora Riko Novak plačati stroške. Vendar je tajnik Lorenčič poslal na EPF dopis, v katerem je sporočil, da je Riko Novak plačila oproščen. O tem obstaja pisna dokumentacija, s katero je rektor Tičar zagotovo seznanjen. Zato je njegovo zavajanje javnosti s pomočjo zahteve za prikaz nasprotnih dejstev toliko bolj zavržno.