Letos bo Zavod RS za zaposlovanje 20 brezposelnim omogočil dvomesečno izobraževanje in delovno usposabljanje v tujini. Projekt poteka v okviru projekta Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – EURES, do konca leta 2022 pa naj bi izobraževanje in usposabljanje omogočili 240 brezposelnim, starim od 18 do 35 let.

Največ podobnih praks ima Nemčija in tudi pri tem projektu bo zavod letos sodeloval s partnerskima organizacijama v Nemčiji, ki bosta glede na izobrazbo, izkušnje in potrebe prijavljenih kandidatov izbrali podjetja in ponudili mentorsko podporo udeležencem med bivanjem in delom v tujini. Udeležence bodo najprej dva meseca pripravljali v Sloveniji in jim pomagali pri izboljšanju nemščine ter pridobivanju veščin, ki jim bodo pomagale, da se bodo v novem okolju bolje znašli.

»Ker gre za dlje časa brezposelne osebe, osipnike in druge brezposelne osebe z manj priložnostmi, verjamemo, da bo ta delovna izkušnja poleg pridobivanja novih veščin in kompetenc pripomogla tudi k njihovi osebnostni rasti,« razmišlja Valerija Okorn iz zavoda.

Unikaten program

Udeleženci se bodo po dvomesečni pripravi na mobilnost v Sloveniji dva meseca usposabljali in delali v enem od nemških podjetij ali drugih javnih organizacij. Pri iskanju namestitve bo pomagala partnerska organizacija iz tujine. Udeleženci ne bodo dobili nagrade za delo, bodo pa imeli krite prav vse nujne stroške – potne stroške in stroške bivanja, iz katerih se krije tudi zdravstveno zavarovanje. Pri obračunavanju potnih stroškov in stroškov bivanja upoštevajo lestvico, ki jo uporablja Erasmus+.

Za tovrsten projekt so se v zavodu odločili, ker ni finančnih podpor pri mobilnosti za osebe z nekoliko manj priložnostmi, kot so dolgotrajno brezposelni. Ob letošnjih 20 »pilotih« jih bodo enako število v izobraževanje in delovno usposabljanje vpeli tudi prihodnje leto, do leta 2022 pa po 50 na leto.

Nerazumna obdavčitev

Projekt je postavljen tudi pred nekaj izzivov. Denar, ki ga bodo udeleženci prejeli za kritje stroškov, je namreč ne glede na to, da gre za podporo, obdavčen kot prihodek, zavod pa je dolžan plačati akontacijo dohodnine po 25-odstotni stopnji od davčne osnove.

»Ta problem obdavčitve smo imeli že pri projektu Tvoja prva zaposlitev Eures. Tukaj je potrebna sprememba davčne zakonodaje, saj ne gre za dodatne dohodke, ampak za kritje konkretnih stroškov, ki so povezani z mobilnostjo osebe. Zavod jo prek ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na finančno ministrstvo že pred leti dal pobudo za spremembo davčne zakonodaje, vendar sprememb ni. Na področju mobilnosti v času izobraževanja olajšave so, prav tako na področju nacionalne aktivne politike zaposlovanja, na področju mobilnosti za osebe na trgu dela pa jih ni. V Evropi smo morebiti edina država, ki ima take težave,« poudarja Valerija Okorn. Po njenem mnenju bi morala biti obdavčitev podpore na področju zaposlovanja urejena podobno, kot je na področju mobilnostnih shem in programov na področju izobraževanja in usposabljanja.

Osebnostni premik

Prijave kandidatov v program so zaprli, priprave izbranih udeležencev pa bodo začeli poleti. Jeseni bi se torej udeleženci že lahko usposabljali in delali v nemških podjetjih, ki pa jih partnerska organizacija še ni izbrala. Cilj programa je, da udeleženec pridobi nove delovne izkušnje, nove specialne in splošne kompetence ter spozna novo kulturno okolje. »Želimo si tudi, da bi posameznik naredil osebnostni premik. Sprememba običajnega življenjskega okolja in odmik od njega lahko pripomoreta k temu, da se posameznik oddalji od trenutne situacije in nanjo pogleda z drugega zornega kota, pri čemer se mu odprejo nova obzorja. Če gre oseba v tujino k drugemu delodajalcu, si hkrati da tudi priložnost, da začne drugače razmišljati oziroma spozna druge priložnosti. Ne gre sicer pričakovati, da se bodo po vrnitvi vsi zaposlili, morebiti pa se bo kdo od njih odločil končati šolanje. Zelo pomembna pa je tudi socialna mreža, ki si jo bodo zgradili,« našteva Valerija Okorn.