Verjetno se je marsikateri avtomobilist ob pogledu na delavce in razkopano vozišče te dni vprašal, ali je vendarle stekla dolgo napovedovana obnova Litijske ceste med Štepanjskim naseljem in Hrušico. Odgovor je na žalost ne, delavci družbe Hipox te dni popravljajo le vozišče nad podhodom pri Bilečanski ulici, pozneje pa se bodo lotili še samega podhoda, ki ga pestijo kronične težave z zamakanjem. V okviru sanacije podhoda bodo uredili tudi pločnike in avtobusni postajališči, ki so ju morali začasno prestaviti. Dela na podhodu naj bi po informacijah z občine trajala do konca junija.

Litijska šele z evropskim denarjem

Napovedovano obnovo Litijske ceste med Fužinsko in Pesarsko cesto, kjer naj bi končno uredili tudi pločnike in kolesarsko stezo, so sicer na občini vezali na pridobitev evropskih sredstev za stomilijonski komunalni projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, s katerim občina Ljubljana kandidira za sredstva EU v finančni perspektivi 2014–2020. V sklopu tega projekta bo zgrajen povezovalni kanalizacijski kanal C0 od občin Medvode in Vodice do centralne čistilne naprave v Zalogu, nadgrajena bo omenjena čistilna naprava in zgrajena kanalizacija na območjih Ljubljane, kjer biva več kot 2000 prebivalcev.

Ne izključujejo zamud

Območje Litijske ceste oziroma Hrušice je ravno eno takšnih naselij, kjer naj bi po desetletjih čakanja dobili kanalizacijo. »Sočasno s komunalno ureditvijo bomo izvedli tudi cestno ureditev. Začetek del je vezan na pridobitev odločbe o pridobitvi evropskega denarja, ki jo pričakujemo še letos. V primeru pravočasne pridobitve upravne dokumentacije – pridobitev služnostne pravice, gradbeno dovoljenje, izbira izvajalca del – je po trenutno predvidenem terminskem načrtu začetek del predviden letos,« pojasnjujejo na ljubljanski občini, kjer precej zgovorno dodajajo, da je ta terminski načrt zgolj informativen in se lahko projekt zavleče, če bi imeli težave s pridobivanjem zemljišč, gradbenega dovoljenja ali odločbe ministrstva.

Namesto stanovanj so zaprosili za trgovino

Na občini še pojasnjujejo, da je v okviru istega projekta predvidena tudi komunalna ureditev Hruševske ceste, ki je gotovo med najbolj uničenimi cestami v mestu in kjer ravno tako ni ne pločnika ne kolesarske steze, čeprav jo marsikateri kolesar uporablja, da bi se izognil bolj prometni Litijski cesti.

Če projekt obnove Litijske ceste poteka po polžje, je toliko bolj bliskovita gradnja nove Sparove trgovine le lučaj stran od razkopane ceste nad podhodom. Na zemljišču ob Litijski in Hruševski cesti delavci Kolektorja že dovažajo pesek in ravnajo gradbeno parcelo, kjer naj bi po gradbenem dovoljenju zrasel trgovski objekt, ki bo v širino in dolžino meril 42 metrov, visok pa bo skoraj devet metrov.

Pred leti je na tem zemljišču Imos načrtoval stanovanjsko-poslovni kompleks Blažev grič s približno sto stanovanjskimi enotami v dveh objektih, pri čemer bi bil tisti ob Hruševski cesti visok kar 14 nadstropij. Leta 2013 je zemljišče prodal družbi Elcom, ki je prek arhitekturnega biroja Formalle na ljubljanski občini zaprosila za spremembo namembnosti zemljišča iz stanovanjskih površin v površine za centralne dejavnosti brez stanovanj. Spar je zemljišče od družbe Elcom kupil marca letos.