Nedavno izdana monografija Portreti sodobne slovenske literature (Fit media, 2017) je eden prvih sistematičnih razgledov po sodobni leposlovni produkciji skozi sito naših najpomembnejših literarnih nagrad. Opremljena je z zanimivimi kolažnimi črno-belimi fotografijami skoraj sto petdesetih slovenskih literatov, nagrajenih v obdobju samostojne Slovenije. Lavreate in lavreatke, kot so Tomaž Šalamun, Maruša Krese, Davorin Lenko in Dragica Potočnjak, je v objektiv ujel uveljavljeni portretist Tihomir Pinter, ki ga je k slovenskim umetnikom že pred desetletji pripeljalo sodelovanje z Delovimi Književnimi listi, a je delo pozneje samostojno nadaljeval.

Profile ustvarjalcev skozi citate iz intervjujev dopolnjujejo orisi njihovih literarnih opusov, iz katerih je mogoče razbrati tematske, motivne in slogovne prvine njihovega ustvarjanja; spremna besedila je pripravil 16-članski uredniški odbor. Pomemben prispevek k izdaji je tudi uvodni esej Četrt stoletja spremenljivih zvezd, v katerem se dolgoletni kulturni novinar in urednik Peter Kolšek ozre na spremembe, ki so pripeljale do poslabšanja nekoč privilegiranega položaja literarne kulture na Slovenskem, na zoževanje medijskega prostora za kritiško refleksijo o vseh področjih medijskega ustvarjanja ter predvsem na življenje leposlovnih knjig pri nas.

Čeprav se posveča predvsem očrtu ključnih lastnosti in predstavnikov posameznih romanesknih žanrov in pesniških poetik, se Kolšek ne izogne komentarju nenadnega porasta slovenske literarne produkcije: »Dokaj zanesljivo lahko rečemo, da umetniška vrednost literature, ki je nastala v zadnji četrtini stoletja, sicer ni premosorazmerna z njenim naraščajočim obsegom, prinesla pa je bistveno večjo žanrsko pestrost v pripovedni prozi, nekaj popolnih tematskih novosti in zadovoljivo število estetskih vrhuncev tako v poeziji kot v pripovedništvu in dramatiki.« Monografijo končuje pregledna grafika z osnovnimi informacijami o obravnavanih nagradah. šum