»Pred delodajalci in kadroviki je velik izziv, kako privabiti zavzete in motivirane sodelavce ter jih zadržati v delovnem razmerju,« prizna Majda Kranjc, vodja kadrovsko splošnega sektorja v šentjernejskem specialistu za ploskovno pohištvo Podgorje. Zaradi izjemne rasti obsega naročil so v podjetju, ki je sicer v večinski lasti Adria Mobila, samo letos zaposlili že 60 novih sodelavcev. Podjetje je lani prihodke povečalo za dobro petino, letos pa naj bi jih za desetino, zato bodo do konca leta zaposlili predvidoma še 30 ljudi.

Spomladi so ob svojih obstoječih prostorih že začeli urejati prostore za odlaganje in zbiranje elementov z linije razreza ter za pripravo teh elementov pred nadaljnjo proizvodnjo, avgusta pa naj bi imeli še dodatnih dva tisoč metrov za odpremo. Zato želijo na vzhodni strani ob obstoječih prostorih, kjer sicer nastaja nova proizvodno-servisna cona občine Šentjernej, kupiti dodatnih 15.000 kvadratnih metrov površin. Letošnja vlaganja skupaj z nakupom dodatne strojne opreme naj bi znašala med tri in štiri milijone evrov, je nedavno pojasnil Marijan Kostanjšek, direktor podjetja z več kot 60-letno tradicijo, ki trenutno zaposluje že 460 sodelavcev.

Hitra rast podjetja in vse večja kadrovska lakota, saj je podjetje na primer še leta 2012 zaposlovalo okoli 320 ljudi, jih že več let spodbuja k tesnemu sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in s kar tremi agencijami za pridobivanje kadrov. Za zaposlovanje tujcev se ne odločajo, saj delovnih dovoljenj zanje ne dobijo, ker naj bi bil dovoljšen potencial tudi med prijavljenimi brezposelnimi v zavodovi evidenci, pojasnjuje Majda Kranjc.

V Podgorju so minuli četrtek tako kot v več kot 300 drugih slovenskih podjetjih odprli vrata svetovalkama Zavoda RS za zaposlovanje. Zavod je namreč tretjič zapored pripravil Dan za delodajalce, ki jim je predstavil ukrepe na področju aktivne politike zaposlovanja. Posebno skrb so letos namenili promociji zaposlovanja starejših brezposelnih oseb, saj je Slovenija s 37-odstotnim deležem zaposlenih, ki so starejši od 55. let, prav na repu med državami v EU.

Je pa res, da v proizvodnih podjetjih z visoko dinamiko delovnega procesa, ki se ob hitrem tehnološkem razvoju v veliki meri tudi digitalizira, težko zaposlujejo starejše ljudi, saj tovrstnih psiho-fizičnih naporov ne zmorejo več. Tako je tudi v Podgorju, kjer je njihov kolektiv v povprečju star 38,9 leta. »Starejših delavcev od 50 let naprej ne zaposlujemo, ker smo iz nekaj primerov videli, da žal ne dohajajo tempa proizvodnje. Pri nas so proizvodnja delovna mesta vsa podprta z IT opremo - od dlančnikov za preverjanje do računalnikov, kamor je potrebno vnašati podatke. Tega žal starejši delavci ne obvladajo oziroma delajo prepočasi. Proizvodni procesi se odvijajo hitro, veliko je sprememb, nimamo sedečih delovnih mest, vse to pa ni primerno za starejšo generacijo,« poudarja Majda Kranjc.

V podjetju v največjem obsegu zaposlujejo mizarje, lesarske tehnike, strojne tehnike, ki pa jih zelo težko dobimo, saj jih na trgu ni. »Zato sem moramo zadovoljiti z drugimi profili, ki pa jim moramo predhodno zagotoviti 20 ur predusposabljanja, da lahko sledijo uvajanju na stroju. Opažamo, da mladi zelo migrirajo med delodajalci, saj je očitno se zavedajo, da je danes zaposlitev lahko dobiti. Iščejo si enoizmensko delo, brez dela ob sobotah in brez nadurnega dela. Žal pa opažamo, da pri delu niso vztrajni in zavzeti. Želijo si, da bi imeli enako plačo kot zaposleni, ki so v podjetju 10 let in več,« opisuje med drugim glavna kadrovica v Podgorju.