Saga, ki je v zvezi z izbiro novega direktorja ali direktorice šmarskega zdravstvenega doma trajala več kot leto dni, je očitno končana. V omenjeni javni zavod prihaja nov obraz, direktorski stolček bo zasedla Jasna Žerak, ki bo na tem mestu nadomestila dosedanjo vršilko dolžnosti direktorice Ireno Nunčič, ki je pred tem zdravstveni dom vodila že dva mandata.

Žerakova je s predstavitvijo vizije poslovanja zdravstvenega doma prepričala svetnike v občinah Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Rogatec in Rogaška Slatina. Magistrica poslovnih ved je bila doslej zaposlena v Abanki in na čelo javne zdravstvene ustanove prihaja iz bančnega sektorja. Zdravstveni dom pa bo prevzela v dobri finančni kondiciji, saj je Nunčičevi uspelo lani ustvariti kar 150.000 evrov čistega dobička.

Trkanje na vest članom sveta

A grenak priokus zaradi vsega, kar je spremljalo izbor nove direktorice, ostaja. »To pa zato, ker smo po nepotrebnem zamenjali dobro direktorico. Sam upam, da tudi zdaj prihaja dobra in da bodo tudi tisti, ki so bili do zdaj nezadovoljni, z njo zadovoljni,« pravi župan Podčetrtka Peter Misja, ki sumi, da so člani sveta javnega zavoda pri enem od razpisov storili prekršek, s čimer je seznanil tudi ustrezne organe. Ti pa bodo morali odgovoriti na vprašanje, ali ima župan prav ali ne.

Misja je namreč opozoril člane sveta na domnevno sporno ravnanje po tretjem razpisu, ko so med prijavljenimi kandidati izbrali in tudi imenovali za direktorja nekdanjega prvega moža Petrola Aleksandra Svetelška, ki v nadaljevanju ni dobil potrebne podpore občinskih svetov.

»Osebno sem prepričan, da so člani sveta zavoda ravnali nezakonito, ker so na to mesto imenovali osebo brez ustrezne izobrazbe, kot je bila zahtevana v razpisu. Najbolj sporno pa je, da so to osebo potrdili še drugič. Če bi namreč želeli delovati v skladu z zakonom, bi morali razpis umakniti in objaviti novega, pa bi lahko na njem zaradi mene imenovali tudi Svetelška. Namesto tega pa so ignorirali vso zakonodajo, vse odvetnike in druge, ki smo jim to, da ravnajo sporno, želeli dopovedati. In devet od petnajstih članov sveta, ki so zanj javno glasovali, bi moralo za ta fiasko prevzeti vsaj moralno odgovornost,« meni Misja.

Si pa zdaj župani prizadevajo, da bi v izognitev temu, da bi se podobne težave ponovile še kdaj, spremenili dva člena v odloku. Tistega, ki določa, da mora kandidat ali kandidatka za direktorja javnega zavoda imeti drugo stopnjo univerzitetne izobrazbe, kar zdaj ni bilo natančno definirano, in tistega, ki določa število članov sveta, ki je pri njih eden najštevilnejših, kar petnajstčlanski. »Na kolegiju smo se župani načeloma že dogovorili, kako bi spremembo odloka izvedli, zdaj čakamo matično, šmarsko občino, da pripravi odlok za drugo branje,« pravi Misja.