Po dveh celotnih mandatih in letu dni vodenja Zdravstvenega doma (ZD) Šmarje so člani sveta zavoda za vršilko dolžnosti direktorice tega javnega zavoda ponovno imenovali Ireno Nunčič. A za največ pol leta oziroma do takrat, ko bodo končali razpisni postopek, ki ga bodo objavili že petič. »V devetih letih, odkar vodim ZD kot direktorica in vršilka dolžnosti, smo za razvoj zdravstva ter zdravstvenega varstva v Obsotelju in na Kozjanskem postorili veliko. Danes je naš zdravstveni dom sodobno opremljena medicinska ustanova s strokovnim kadrom in zelo dobrimi poslovnimi rezultati, ki dela v dobro vseh prebivalcev šestih občin. A mi vsem rezultatom navkljub nekateri, na zame boleč in nepravičen način, marsikaj očitajo,« se je po kolobocijah, ki so se doslej odvijale v Šmarju s pismom širši javnosti odzvala Nunčičeva.

Štirje razpisi, trije izbrani, nihče potrjen

Kot je še zapisala, je ponosna na 130-članski kolektiv in predvsem na to, da ji je v Obsotelje in na Kozjansko uspelo privabiti in zaposliti na novo kar 14 zdravnikov, zobozdravnico, logopedinjo in specialista medicinske biokemije za krajši delovni čas. Skupaj torej kar 20 ljudi, ki z vsemi drugimi skrbijo za bolne v občinah Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Kozje, Podčetrtek, Rogatec in Bistrica ob Sotli.

Iskanje naslednika ali naslednice Nunčičeve, ki naj bi se začelo zaradi anonimnega pisma zaposlenih, češ da direktorica izvaja mobing, se vleče že več kot eno leto. Na prvih dveh razpisih je Nunčičeva dobila podporo članov sveta, a se je zataknilo na občinskem svetu v Šmarju pri Jelšah, saj so jo svetniki dvakrat zavrnili. Vsak kandidat pa mora dobiti podporo vseh šestih občinskih svetov. Na tretji razpis se je med drugim prijavil tudi nekdanji prvi mož Tuša in Petrola Aleksander Svetelšek, diplomirani pravnik, ki pa bi moral imeti univerzitetno izobrazbo, zato pri svetnikih v Podčetrtku in Rogaški Slatini ni dobil podpore. In so razpis objavili še četrtič ter na njem kot najprimernejšega med kandidati izbrali javnosti manj znanega Marjana Dikaučiča, ki pa so ga v Kozjem in Rogatcu odnesle skoraj nikakršne izkušnje v zdravstvu.

Obtoževanja brez osnove

Člani sveta pa so se na četrtkovi seji morali odločati o kandidatu za vršilca ali vršilko dolžnosti zato, ker se Nunčičevi mandat izteče ta teden. Odločali so o tem, ali naj za vršilca imenujejo nazadnje predlaganega Dikaučiča ali Nunčičevo, in na tajnem glasovanju z večino glasov le podprli slednjo. Sicer pa so se v minulih dneh v zvezi z očitki o mobingu, ki naj bi ga nad zaposlenimi izvajala Nunčičeva, z ogorčenjem odzvali tudi zaposleni v tamkajšnji reševalni službi, češ da ni prav, da posamezniki pišejo pisma v imenu celotnega kolektiva.

Sicer pa se navedbe o mobingu niso izkazale za resnične niti, ko so med zaposlenimi o tem izvedli anketo. Temu pritrjuje tudi Saša Ogrizek, strokovnjakinja s področja ravnanja z zaposlenimi. »Ocenjujem, da so politične bitke na plečih zaposlenih skrajno neprimerne in škodljive. Strah zaposlenih, ki ga nekateri omenjajo, pa je neodgovorno posploševanje. Odgovornost slehernika med nami je, da prijavi kakršnokoli obliko nasilja, če mu je seveda resnično priča, ne glede na posledice,« opozarja strokovnjakinja.