Na zadnji, že peti razpis za direktorja ali direktorico Zdravstvenega doma Šmarje, ki ga je objavil svet zavoda, se je prijavilo devet kandidatov, in sicer Blaž Pirnat iz Kamnika, Smiljan Prassnic iz Radelj ob Dravi, Zlatka Srdoč Majer iz Podplata, Jasna Žerak iz Rogaške Slatine, Aleš Mlinarič iz Sevnice, Anton Zidar iz Šmarij pri Jelšah, Irena Nunčič iz Šmarij pri Jelšah, Marjan Dikaučič iz Slovenske Bistrice ter Edita Orehovec iz Ljubljane.

A štirje od naštetih, in sicer Pirnat, Prassnic, Srdoč-Majerjeva in Orehovčeva niso poslali popolne dokumentacije, zato so jih člani sveta izločili iz postopka izbire. Od petih, ki so pogoje izpolnjevali, pa sta kandidaturo zadnji hip umaknila še dva, in sicer Mlinarič in Dikaučič, tako da so se članom sveta na koncu predstavili le trije: sedanja vršilka dolžnosti direktorice Nunčičeva, Anton Zidar in Jasna Žerak.

Največ, in sicer enajst glasov so člani sveta namenili manj znani kandidatki Žerakovi, magistrici ekonomskih znanosti, ki je trenutno zaposlena v Abanki. Nunčičeva je dobila štiri glasove, Zidar pa nobenega. A podpora članov sveta še ne pomeni, da bo Žerakova postala direktorica, saj mora s svojim programom zdaj prepričati še župane in svetnike vseh šestih občin: Šmarja, Rogaške Slatine, Rogatca, Podčetrtka, Kozjega in Bistrice ob Sotli. Če samo v eni Žerakova ne bo dobila popolne podpore, bo to pomenilo, da bo tudi peti razpis za direktorico oziroma direktorja neuspešen.

Med najuspešnejšimi v regiji

Trenutna vršilka dolžnosti direktorice Irena Nunčič je bila, pričakovano, vnovič razočarana, ker pri članih sveta ni dobila zadostne podpore. Še posebej, ker je v to, da bi člane sveta prepričala, da bi ji zaupali še en polni mandat, vložila veliko truda in se je skoraj z vsakim posebej tudi pogovorila.

Ne nazadnje pa o tem, da zavod vodi dobro, zgovorno pričajo tudi številke, je prepričana Nunčičeva, saj je šmarski zdravstveni dom med najuspešnejšimi v regiji. Lani jim je, recimo, uspelo celo za malenkost povečati prihodke, na koncu pa so ustvarili 150 tisoč evrov dobička. Nekaj na račun višjih cen zdravstvenih storitev, nekaj pa tudi na račun novih programov. Nunčičeva je že takrat napovedala, da se je za 127-članski kolektiv, toliko je namreč zdaj zaposlenih, vredno boriti. In se bo borila še naprej. A najprej bo treba počakati, ali bo Žerakovi morda vendarle uspelo doslej nemogoče – pridobiti zaupanje svetnikov v vseh šestih občinah na Kozjanskem in v Obsotelju.