Cetis ves čas zaposluje, trenutno pa si najbolj želijo v svoj vodstveni tim sprejeti vodjo pravne službe in vodjo proizvodnje, potrebujejo pa tudi tiskarje. Prijave sprejemajo do 28. aprila na naslovu prijava@cetis.si s pripisom naziva delovnega mesta.

Med glavnimi nalogami vodje pravne službe so ob skrbi za pravno varnost družbe in zakonitost poslovanja tudi priprava splošnih in drugih aktiv družbe, svetovanje upravi v vseh pravnih postopkih in zadevah, zastopanje družbe v sodnih in upravnih postopkih ter skrb za komunikacijo s predstavniki delavcev in organi nadzora družbe. V svojo sredino bodo sprejeli kandidata z vsaj nekajletnimi delovnimi izkušnjami z reševanjem obsežnih pravnih vprašanj, kot so gospodarsko in delovno pravo ter pravo javnih naročil. Izbrani kandidat bo imel pred dokončno zaposlitvijo za nedoločen čas še polletno preizkusno dobo.

Vodja proizvodnje pa bo skrbel za obvladovanje proizvodnega procesa ter izvajanje definiranih postopkov zagotavljanja kakovosti, za optimizacijo in racionalizacijo dela ter nenehno iskanje priložnosti za izboljšave delovnega procesa. Pričakujejo kandidata z nekajletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem zahtevne proizvodnje, poznavanjem principov vitke proizvodnje, 5S, Six sigma, ipd. ter poznavanjem ISO standardov. Izbrani kandidat bo imel pred dokončno zaposlitvijo za nedoločen čas še polletno preizkusno dobo.

V Cetisu so veseli tudi vsakega tiskarja, ki se pridruži njihovi ekipi, zato vabimo v svoj tim tudi izkušene tiskarje. Konec leta 2016 je bilo v skupini Cetis zaposlenih 555 sodelavcev. Že v prvih mesecih letošnjega leta pa so ekipo okrepili in število zaposlenih raste.

In kakšen je sicer pogled Vesne Reich, odgovorne za kadre v Cetisu, na prihodnost delovnih mest in poklicev v njihovi panogi? »Tiskalo se bo tudi naslednja desetletja, se pa spreminjajo tehnologija, način proizvodnje in materiali, zato bomo morali slediti trendom in se nenehno izobraževati. Področja delovanja se bodo vedno bolj prepletala, vse bolj zaželena so multidisciplinarna znanja, kot na primer operater na stroju z znanjem inženirja IT-stroke. Najhitrejše spremembe so zagotovo na področju IT-rešitev, predvsem z vidika zagotavljanja varnosti in nadzora.«