Dnevnikovemu izboru najboljših zaposlovalcev se ob deseti obletnici delovanja pridružuje tudi Cetis, tiskarna z dolgoletno tradicijo, ki deluje na področju rešitev varnostnih tiskovin globalno in komercialnih tiskovin v Evropi. Še pred petnajstimi leti v tujini Cetis, ki ga vodi predsednik uprave Roman Žnidarič, skorajda ni bil prisoten, danes pa deluje v štiridesetih državah in več kot polovico prihodkov ustvari zunaj Slovenije, največ v Afriki. Včasih so se ukvarjali izključno s tiskom, in čeprav v srcu delovanja ostajajo tiskarna z dolgoletno tradicijo, digitalizacija močno vpliva na vsa področja njihovega delovanja. Največja sprememba v njihovem strateškem načrtu do leta 2020 je prav v smeri nadgrajevanja tiskanih izdelkov s komplementarnimi celovitimi rešitvami.

Krepijo ekipo strokovnjakov za IT-rešitve s posebnim znanjem

Cetis danes več kot tretjino prihodkov ustvari z rešitvami, s katerimi nadgrajujejo svoje izdelke. Razvijajo programske rešitve, namenjene digitalizaciji upravljanja držav, ki so vezane na identifikacijo posameznika, prehod mej, ureditev statusa posameznika, registrov prebivalstva… Zato krepijo ekipo strokovnjakov za IT-rešitve s posebnim znanjem. Prav tako digitalizirajo proizvodnjo, ki zahteva kadre s posebnim znanjem.

»Tudi v naših panogah globalizacija in digitalizacija pomembno spreminjata način razmišljanja in delovanja. Ključno pa je pravočasno zaznavanje trendov, da se lahko nanje čim bolj učinkovito pripravimo z razvojem zaposlenih, izdelkov in rešitev, prodajnih pristopov in z razvojem organizacije. Ne glede na spremembe verjamemo, da bo partnerski odnos s kupci, ki temelji na zaupanju, zanesljivosti, odzivnosti in prilagodljivosti, vedno ključen,« poudarja Vesna Reich, odgovorna za kadre v Cetisu.

V zadnjih letih so okrepili interno komuniciranje s sistematičnim in celovitim obveščanjem zaposlenih, skrbijo za izboljšanje delovnih razmer, letne pogovore izvajajo z vsemi zaposlenimi. »Uvedli smo fleksibilnejši delovni čas, kjer to omogoča delovni proces. Povečujemo obseg internih izobraževanj in prenos znanja med zaposlenimi. Zaposlenim omogočamo povezovanje in tkanje vezi tudi zunaj delovnega časa, v okviru različnih aktivnosti. Redno skrbimo za promocijo zdravja na delovnem mestu. Redno tudi merimo organizacijsko klimo in sprejemamo ukrepe za izboljšanje, rezultate vedno predstavimo zaposlenim. Letos se bomo še posebej posvetili organizacijski kulturi in razvoju voditeljstva,« našteva Vesna Reich.

Iščejo izkušene tiskarje

Tiskarni že dalj časa primanjkuje strokovnega kadra s področja tiska, saj tiskarske šole ni več. Najtežje je pridobiti izkušene tiskarje, ki so res predani svojemu poklicu. Zato iščejo tudi kadre s komplementarnim znanjem, ki se potem teh veščin priučijo. Zaposlovali bodo predvsem tiskarje in operaterje na tiskarskih in dodelovalnih strojih. Pri njih so dobrodošli tudi drugi kandidati s posebnim znanjem, predvsem s področij strojništva, tehnologije in razvoja, prodaje ter kontrole kakovosti.

Kakšen pa je pogled Vesne Reich na prihodnost delovnih mest in poklicev v njihovi panogi? »Tiskalo se bo tudi naslednja desetletja, se pa spreminjajo tehnologija, način proizvodnje in materiali, zato bomo morali slediti trendom in se nenehno izobraževati. Področja delovanja se bodo vedno bolj prepletala, vse bolj zaželena so multidisciplinarna znanja, kot na primer operater na stroju z znanjem inženirja IT-stroke. Najhitrejše spremembe so zagotovo na področju IT-rešitev, predvsem z vidika zagotavljanja varnosti in nadzora.« jpš