Občinski svetniki bodo v sredo na seji občinskega sveta odločili, ali bi po 15 letih od zgraditve gimnazije Litija občina postala solastnica tamkajšnje telovadnice. Občina je namreč v gimnazijo takrat vložila 77 milijonov tolarjev in ji pripada 10-odstotni delež celotne stavbe oziroma 33 odstotkov telovadnice, pri čemer bi se občina odpovedala solastništvu upravne stavbe.

S to potezo bi po eni strani sicer prihranili okoli 20.000 evrov na leto, kolikor gimnaziji plačujejo za uporabo telovadnice za učence osnovne šole Gradec in športne klube, a bi po drugi strani za stroške upravljanja letno odšteli okoli 8000 evrov, medtem ko investicijski stroški v to oceno niso vključeni. Kljub pomislekom, da bi bila občina ob vseh finančnih težavah pripravljena na investicijsko vlaganje, takšen načrt ne bi dvignil prahu, če ne bi župan Franci Rokavec vanj dodal še stavka, da bi ob sobotah in nedeljah v telovadnici lahko imeli tudi kulturne in druge prireditve, ker za večje prireditve, ki bi se jih udeležilo okoli 500 ljudi, v Litiji ni primernejšega prostora.

Športna dvorana predraga ali nima pravega upravnika?

To ni res, pravi Klemen Grošelj, član upravnega odbora mestne skupnosti Litija, saj športna dvorana sprejme vsaj 1000 ljudi. Da občina očitno večjih prireditev ne želi več pripravljati v športni dvorani, temveč v šolski telovadnici, se mu ne zdi pošteno do meščanov, ki so objekt zgradili s samoprispevkom. Morda pa želi Rokavec nagajati tudi zato, ker športne dvorane ne upravlja domači javni zavod, temveč ljubljanski SPL, ki občinskih zamud pri plačilih ne bi toleriral.

»Ne nazadnje pa šolska telovadnica v gimnaziji po mojem vedenju tudi ni registrirana za kulturne in podobne prireditve, kar pomeni, da jo zdaj oddajajo nezakonito,« je še dejal nekdanji tržni inšpektor.

A ima občina že zamisli za preureditev telovadnice, za kar se morajo dogovoriti z državo, je pojasnila Meta Ponebšek, direktorica občinske uprave, in dodala, da je športna dvorana »zelo draga«, saj da je občina za potrebe pouka športne vzgoje osnovne šole Litija v Športni dvorani Litija plačala 47.217 evrov, športnim društvom in klubom pa je prav tako za najemnino športne dvorane zagotovila še dobrih 50.000 evrov na leto. Občina sicer za najemnino telovadnice gimnazije za potrebe osnovne šole Gradec plačuje 20.000 evrov na leto, a opozoriti velja, da ta osnovna šola uporabljajo tudi svojo telovadnico in da gimnazijske telovadnice ne uporablja toliko športnih društev in klubov kot športno dvorano, kjer med drugim trenirajo košarko, dvoranski nogomet in rokomet.

Kultura ne spada v telovadnico

Za glavo se držijo tudi kulturniki, ki se nikakor ne morejo strinjati s tem, da bi bila telovadnica lahko primeren prostor za kulturne prireditve, celo primernejši od športne dvorane. »Povsod po Sloveniji kulturne prireditve potekajo v kulturnih domovih, v Litiji bodo pa v šolski telovadnici!« se ne morejo načuditi naši sogovorniki, prepričani, da kultura v telovadnico spada le ob šolskih proslavah.

Na občini sicer mirijo, da bo Kulturni center Litija ostal osrednja kulturna dvorana, a težava je, da je premajhna. O tem se v Litiji razpravlja že dve desetletji, pa še niso našli denarja za razširitev dvorane na Trgu na Stavbah, za telovadnico pa se že delajo načrti širitve, občinske načrte komentirajo naši viri, ogorčeni, da se s kulturo tako ne bi smelo pometati.