Občina Litija je v sklopu gradnje nove osnovne šole želela zgraditi še novo kotlovnico na zemeljski plin, za kar so koncesijo podpisali s podjetjem Istrabenz Plini, ki je obljubljalo okoli 25 odstotkov cenejše ogrevanje. A se je čez čas izkazalo, da je bila tudi ta občinska investicija zgrešena. Vsaj z vidika mestne skupnosti, ki ji je občina po slabem pol leta obratovanja kotlovnice maja 2015 poslala dopis, da bodo 17.700 evrov stroškov za najem in amortizacijo energetskega objekta vsako leto do izteka koncesije morali plačevati sami. V 15 letih to nanese 265.000 evrov.

Dražji plin, kot ga plačujejo Ljubljančani

S tem bi po mnenju občine mestna skupnost plačala svoj delež stroškov za ogrevanje športne dvorane, v mestni skupnosti pa trdijo, da nikoli niso podpisali dokumenta, ki bi takšni odločitvi občine dal pravne temelje. Še več, član sveta Gvido Kres je izrecno poudaril, da so kotlovnici na zemeljski plin dali soglasje ob pogoju, da mestna skupnost s tem ne bo imela dodatnih stroškov, poleg tega pa je občina prejela tudi več kot milijon evrov evropskih sredstev, s čimer je po njegovem mnenju lahko v celoti financirala postavitev kotlovnice vključno z opremo.

Predsednik mestne skupnosti Dušan Hauptman ob tem opozarja še, da upravitelj športne dvorane SPL negoduje nad slabšim ogrevanjem, kot je bilo na kurilno olje, pri čemer zemeljski plin plačujejo po višji ceni, kot ga isti dobavitelj ponuja Ljubljančanom. »Plačevati investicijo oziroma tako imenovane fiksne stroške brez pravne podlage bi bilo milo rečeno negospodarno ali celo kaznivo dejanje, saj bi s tem podražili ceno energenta in posledično dvignili ceno uporabnikom oziroma najemnikom športne dvorane,« je jasen Hauptman, ki ga je v občinskem dopisu zmotilo tudi, da si občina pripisuje solastništvo športnega objekta, zgrajenega s samoprispevkom občanov, in da je samovoljno znižala sredstva za najem športne dvorane za 15 odstotkov.

Litijski župan Franci Rokavec je na eni od sej mestnega sveta ta očitek zavrnil, češ da ima občina pravico zniževanja stroškov, zato po njegovem z enostransko odločitvijo o nižanju najemnine ni nič narobe. Fiksni del ogrevanja pa občina ne more plačevati namesto mestne skupnosti, je še navrgel, ko so razpravljali o problematiki. Se je pa strinjal, da je strošek ogrevanja previsok, in obljubil, da bo našel rešitev in se pogovoril s koncesionarjem Istrabenzom Plini.

Spor bo prišel reševat direktor

Ali je župan svojo namero o pogajanjih z Istrabenzom že uresničil, nam včeraj ni uspelo izvedeti, jasno pa je, da ni rešil niti nesoglasij z mestno skupnostjo, čeprav ga je že pred časom k umiku spornega predloga pozval Gvido Kres, v prejšnjem mandatu celo občinski svetnik njegove stranke. Rokavcu je položil na dušo, naj obdrži dostojanstvo in drži besedo, da mestni skupnosti zaradi kotlovnice ne bo naložil dodatnih stroškov, sicer se bodo zadeve le še dodatno zapletle. In očitno je občinski dolg koncesionarju že dosegel točko, da bo litijski spor, kot nam je uspelo izvedeti iz zanesljivih virov, prišel reševat kar predsednik uprave Istrabenza Plinov Dario Šik.