Spremembe sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SF, ki so začele veljati marca, so razširile članstvo v svetu s pet na šest članov. Tako bodo imeli po novem zaposleni ne le enega, temveč dva predstavnika, kar pomeni tretjinsko zastopanost v svetu SF.

Včeraj so zaposleni v SF že volili svoja dva predstavnika, postopek glasovanja pa ni bilo izveden do konca, saj naj bi prišlo do proceduralne nepravilnosti, zaradi česar bo več o imenih znano jutri.

Na potezi je tudi ministrstvo za kulturo, ki imenuje preostale štiri člane. Svet zavoda se mora konstituirati najpozneje v 45 dneh od uveljavitve sklepa, torej do 22. aprila.

Znano je, da je prenovljeni sklep zaposlenim omogočil tudi podajanje mnenj v postopkih imenovanja in razrešitve pomočnika direktorja za vodenje umetniško-strokovnega dela. Nedorečena ostaja le še usoda direktorja Damjana Damjanoviča, saj na MK še niso pripravili razpisa za novega direktorja.

Na vprašanje, ali so Lajovicu, ki od lani ne dirigira več, pogodbo v Slovenski filharmoniji že prekinili in pod kakšnimi pogoji, direktor odgovarja, da so imeli z maestrom sklenjen dogovor o sodelovanju: »Kot z drugimi dirigenti smo tudi z njim sklepali individualne pogodbe za dirigiranja koncertov ali snemanja.« Iz tega gre sklepati, da je sodelovanje z maestrom vendarle stvar preteklosti. Toda na vprašanje, ali mu bodo vendarle nakazali sredstva tudi za koncerte, ki jih ni dirigiral, direktor ni želel odgovoriti. im