»Zaposlili bomo prodajnega inženirja za program Renishaw in prodajnega inženirja za program RLS. Območje za prvega je omejeno na Slovenijo in države nekdanje Jugoslavije. Prodaja RLS-programa pa se poleg omenjenih območij širi še na druge balkanske države, na skupino pribaltskih držav, severnoafriške države in države Bližnjega vzhoda,« pojasnjuje Ilijana Šuligoj Javornik, vodja kadrovske službe.

Te regije imajo namreč izjemen potencial. »Na nekaterih imamo že dobro vzpostavljeno komunikacijo, ponekod se bomo aktivno predstavljali prvič. V določenih regijah nam bo v veliko podporo prodajna mreža partnerskega podjetja Renishaw.«

Tretja okrepitev, ki jo potrebujejo, je strokovnjak s področja strateške nabave. Podrobnosti o delovnih mestih so objavljene na spletni strani www.rls.si. Prijave ustreznih kandidatov bodo zelo veseli na naslovu e-pošte zaposlitev@rls.si do 20. aprila.

Zanimivo je, da so se v RLS merilni tehniki, ki je specializirana za razvoj in proizvodnjo rotacijskih in linearnih senzorjev pomika in zasuka, tudi že dogovorili za sodelovanje z diplomirano antropologinjo, ki svoje znanje nadgrajuje s študijem poslovne informatike. »Pridružila se nam bo šele konec maja. Z veseljem smo ji na stežaj odprli vrata v pisarno podpore prodaji, ker ima nabor nadvse ustreznih kompetenc in zelo veliko potenciala, za seboj pa že nekaj let delovnih izkušenj z različnih področij,« pojasnjuje Ilijana Šuligoj Javornik.

»Na vseh področjih se delovne naloge in opravila, ki so rutinske narave, kolikor je le mogoče avtomatizirajo. Za upravljane sistemov je potrebno poglobljeno razumevanje tako sistema kot procesov in vsebine, tudi sposobnost snovanja novih, še boljših rešitev. In tovrstne kompetence prinaša s seboj naša nova sodelavka,« je povedala Ilijana Šuligoj Javornik, odgovorna za kadre v RLS merilni tehniki.

Podjetje zelo dinamično dviguje prihodke in kaže, da bodo poslovno leto, ki ga zaokrožajo junija, končali z dobrimi 16 milijoni evrov prihodkov od prodaje, kar je petino več kot v lanskem poslovnem letu.