V podjetju Energetika so že podpisali pogodbo z izvajalcem, ki bo poskrbel za prenovo vročevoda in plinovoda pod Gosposvetsko in severnim delom Slovenske ceste pri Bavarskem dvoru. Slabih sto tisoč evrov težka pogodba zajema le strojno-inštalacijska dela, medtem ko bodo v podjetju izvedbo gradbenih del vključili v skupen razpis z ljubljansko mestno občino in Vodovodom - Kanalizacijo. »Tako bomo vse gradbene posege izvedli v okviru sočasne gradnje z obnovo druge komunalne in cestne infrastrukture na tem območju,« pravijo na Energetiki.

Čeprav so z razpisom za strojno-inštalacijska dela v Energetiki pohiteli, pa bo treba na skupni razpis za gradbena dela še malo počakati, saj morajo na občini doreči vse podrobnosti, predvsem okrog prometne ureditve na tem območju. Glede na to, da bi bilo najbolje, če bi se gradbena dela odvijala poleti v času dopustov, si želijo, da bi gradbeni stroji zabrneli julija.

Največja prenova naslednjih dveh let

Občina projekt prenove Gosposvetske in Slovenske ceste v proračunu vodi na skupni postavki s prenovo Dalmatinove, Kersnikove in Dvoržakove ulice. Skupno naj bi za prenovo teh cest in ulic potrebovali 5,7 milijona evrov, pri čemer naj bi nekaj več kot pol milijona evrov prispevala javna podjetja.

Po prenovi naj bi avtobusno postajališče na Slovenski cesti spet vrnili na staro lokacijo pred Kozolcem, promet pa bo verjetno tekel podobno kot med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto. Večjih posegov naj bi bila deležna Gosposvetska cesta, kjer naj bi posadili več dreves, kljub temu pa ohranili precej prostora za pešce in kolesarje.

Kot pri prenovi drugih odsekov Slovenske ceste bodo tudi na tem območju potrebne temeljite arheološke raziskave. Kot smo pisali, bo arheološko najbolj zanimivo verjetno križišče Gosposvetske in Slovenske ceste, kjer pričakujejo najdbo rimskih grobov. Kot je v publikaciji Emona – Portret mesta zapisala kustosinja za antiko dr. Bernarda Županek iz Mestnega muzeja, je bilo ravno to rimsko pokopališče tudi največje.