Ljubljanska upravna enota je opravila tehnični pregled na prenovljeni Švicariji. Uporabnega dovoljenja uradniki sicer še niso izdali, ker so Mestni občini Ljubljana in njenemu glavnemu izvajalcu pri tem projektu Demi Plus naložili, da morata končati še vsa nedokončana dela in predložiti določeno dokumentacijo.

Ker v mestni upravi odprtje prenovljene Švicarije načrtujejo junija, ko bo gostila grafični bienale, ima občina še dovolj časa, da uredi vse potrebno za pridobitev uporabnega dovoljenja. Prenovljena Švicarija bo nosila naziv Ustvarjalni center Švicarija in bo delovala pod okriljem javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center, ki domuje v bližnjem tivolskem gradu.

Z načrtovanim junijskim odprtjem pa se v Švicarijo ne bodo vselili umetniki, ki bodo uporabljali ateljeje, saj vsi prostori do takrat še ne bodo opremljeni. Na občini so pojasnili, da bodo predvidoma jeseni objavili razpis za manjkajočo opremo, kar pomeni, da se bodo umetniki v prenovljeno hišo lahko vselili proti koncu letošnjega leta.

Štipendijska rezidenca za mlade

Na občinskem oddelku za kulturo so pojasnili, da bodo ateljeje umetnikom podeljevali na podlagi določil zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture in načrta za delovanje Ustvarjalnega centra Švicarija, ki bo sledil strategijam Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Pri izboru »najemnikov« bodo poleg referenc in izkušenj umetnikov upoštevali še multidisciplinarnost produkcije, mednarodne reference in družbeno angažirani potencial njihovih predhodnih projektov. »Skladno z zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture je mogoče skleniti pogodbo za uporabo prostora do pet let,« so pojasnili na občini.

Na občini so si zamislili tudi štipendijsko rezidenco za mlade v Švicariji. Ta bo namenjena perspektivnim mladim umetnikom do 35. leta, ki ne posedujejo nepremičnine. »Cilj štipendije je ponuditi zatočišče ter zagotoviti pogoje za nemoteno in neobremenjeno razvijanje njihove sodobne umetniške prakse. Štipendija ne temelji na umetniški produkciji, temveč na raziskovanju, mreženju in sodelovanju,« so razložili na občini. Dodali so, da bodo štipendijske rezidence oddajali predvidoma za največ dve leti.

V načrtih prenova gradu Tivoli

Strategija Mednarodnega grafičnega likovnega centra do leta 2020 predvideva, da bosta center, ki domuje v tivolskem gradu, in Švicarija tvorila lokacijsko in programsko povezan kompleks ter novo kulturno, izobraževalno in družabno središče v Tivoliju. V naslednjih letih je načrtovana tudi prenova gradu Tivoli, ki naj bi po ocenah stala 5,6 milijona evrov.

Prenova vključuje tudi ureditev mansard, na račun česar bo Mednarodni grafični likovni center pridobil dodatne površine. V sklopu načrtovane prenove bodo gradbinci celoten objekt tudi protipotresno sanirali. Občinska strategija razvoja kulture sicer predvideva, da naj bi občina gradbeno dovoljenje za prenovo gradu Tivoli pridobila letos, prenova pa bi se začela leta 2018.