Včeraj so mestni svetniki zavrnili predlog Branka Grimsa (SDS), da bi zaradi zapletov točko prestavili. Več svetnikov je poudarilo, da gre za prvo branje in je še vedno mogoče podati pripombe, razprava pa bo koristna in nujna, da pridejo do prave oblike odloka tudi zato, ker slednji ne zadeva le krajevne skupnosti Center, ampak ves Kranj.

Na seji se je zapletlo s predsednikom krajevne skupnosti Center Aleksandrom Pavšlarjem, ki ga najprej niso spustili na sejo in ga je varnostnik zaprl v eno od sob na občini, ker naj bi se predstavil kot novinar. Nato so svetniki dovolili prisotnost Pavšlarja, ki je sejo res spremljal z novinarskega balkona, kasneje pa izglasovali, da jim stališč ne sme v živo predstaviti na seji.

Župan Trilar je na seji pojasnil nujo po spremembah do zdaj veljavnega odloka, saj ta ne omogoča niti tega, da bi s parkirišč za občane pregnali tiste, ki tam prodajajo rabljena vozila. Kranju po njegovem manjka najmanj 15.000 parkirnih prostorov. Svetnik DeSUS Drago Štefe je odlok ocenil kot pomanjkljiv in dodal ducat konkretnih pripomb z vodilom, naj podjetniki in trgovci zaradi omejitev ne zapuščajo mesta, meščanom pa naj novosti ne pomenijo višjih stroškov. O končnem odloku bodo glasovali v prihodnjih mesecih.

Strah, da jih bo udarilo po žepu

Kranjska občina se je sprejemanja novega odloka lotila predvsem zato, ker meni, da je dosedanji zastarel in ima preveč pomanjkljivosti, zaradi katerih ni več mogoče ustrezno urejati in nadzorovati prometa v mestu. Pisanja novega odloka so se v mestu lotili tudi zato, ker so se soočali s številnimi kritikami, ki so se nanašale tudi na zlorabe sedanje prometne ureditve v mestnem jedru, kot so na primer zlorabe dovolilnic, uporaba mestnega središča kot bližnjice za prevoz z enega konca mesta na drugega in goljufanja pri zapornicah, kar pomeni, da je tesno za vozilom imetnika dovolilnice zaporo prevozilo še drugo vozilo brez nje.

Na mestu poudarjajo, da se z odlokom zavzemajo za večjo varnost prebivalcev mestnega jedra, pa tudi za to, da bi jim bilo na voljo več parkirnih prostorov, ki jih zdaj pogosto zasedajo vozila, ki do parkiranja v središču mesta niso upravičena. Ker doslej kriteriji za pridobitev dovolilnic niso bili dovolj jasno zapisani, na občini pravijo, da jih je bilo izdanih preveč, nekatere pa so skladno z veljavnim odlokom celo časovno neomejene, zato je še težje nadzorovati njihovo upravičenost. Novi odlok naj bi omejil veljavnost dovolilnic na eno leto in natančneje opredelil, kdo je upravičen do njih. Praviloma naj bi bile namenjene prebivalcem s stalnim bivališčem za njihovo osebno ali službeno vozilo, vsaka stanovanjska enota pa bi bila upravičena do ene dovolilnice za cono A in druge za cono B. V mestnem jedru je namreč na voljo le 80 parkirnih prostorov, občina pa poudarja, da je v neposredni bližini mestnega jedra na parkirišču Stara Sava tako za stanovalce kot tudi za obiskovalce na voljo še 300 parkirnih prostorov, za 100 parkirnih prostorov pa bodo razširili tudi parkirišče Huje.

Nameram mestne občine in novemu odloku pa močno nasprotujejo v krajevni skupnosti Center in v civilni pobudi, kjer poudarjajo, da je bila občina gluha za mnoge njihove pripombe, ki so jih posredovali v javni razpravi. Mnogi meščani, prebivalci mestnega jedra, podjetniki in trgovci so prepričani, da jim bo odlok še otežil življenje v mestu, še bolj pa jih skrbi to, da bo sicer postavil pravne okvire za prometno ureditev, vendar pa bi konkretne odločitve denimo o tem, ali bodo dovolilnice plačljive in koliko bodo stale, predal v odločanje mestnim svetnikom.

Prav argument občine, s katerim želi pomiriti meščane, češ da odlok ne določa ne tega, da bo parkiranje plačljivo, niti kolikšna bo cena, temveč le opredeljuje območja parkiranja, nasprotnike odloka še toliko bolj skrbi, saj trdijo, da se za tem skrivajo nameni občine, da jih po sprejetju odloka le z odločitvami mestnega sveta udari po žepu. Predstavniki civilne pobude so se že sestali z županom Boštjanom Trilarjem , vendar pa je njihov predstavnik Anže Šinkovec javnosti sporočil, da glede bistvenih zahtev niso našli skupnega jezika. »S tem odlokom želi župan povoziti in preglasovati voljo stanovalcev, tam kjer ni bilo doseženo soglasje,« je prepričan Šinkovec.