V pismih bralcev v Dnevniku z dne 10. 2. 2017 arhitekta Kovač in Kerševan opozarjata, da moderne tehnologije nedestruktivnih metod, posebno elektromagnetična metoda, ki deluje na podlagi radijskih impulzov (ground penetrating radar – GPR), enakovredno nadomeščajo arheološka izkopavanja. Metodo GPR pozna in ji ne oporeka Mestni muzej. Nedestruktivne metode, ki podajo vse potrebne podatke o stanju arheoloških ostalin, ne da bi te poškodovale, so tudi neprimerljivo cenejše od klasičnega arheološkega izkopavanja.

Načrt izkopavanj Mestnega muzeja, izdelan na zahtevo MOL, obsega celotno območje tržnice in bližnje okolice (150 m krat 70 m), tudi že arheološko raziskano in ovrednoteno območje. Izkop naj bi trajal 250 dni s 64 delavci in 8 arheologi, iz česar je razvidno, da ne gre za dopolnilne arheološke raziskave, temveč za uničenje arheoloških ostalin in situ, kar je kaznivo dejanje. Gre pa tudi za nepotrebno razmetavanje davkoplačevalskega denarja.

Opozarjamo, da je v preteklosti ministrstvo za kulturo v sodelovanju z MOL že povzročilo uničenje Kolizeja ter neprecenljivih arheoloških ostalin na Špici in na Kongresnem trgu. Na spletni strani beremo večkrat zapisano, da je v prioritetah ministrstva ohranjanje kulturne dediščine.

Zato pozivamo ministrstvo za kulturo, da na področju tržnice odobri, če je potrebno, samo dopolnilne nedestruktivne arheološke raziskave, in pripominjamo, da tudi Mestni muzej zagotavlja, da je območje tržnice že do sedaj najbolj raziskano arheološko območje v Ljubljani.

Mag. Marinka Kurilić

za civilno iniciativo Tržnice ne damo