Občina Piran ima že dobrega pol leta pripravljeno idejno projektno ureditev Jernejevega kanala, ki neurejen in s potopljenimi barkami meče slabo luč na Krajinski park Sečoveljske soline. Ena od pomembnejših ovir za njegovo ureditev je denar.

Občina si prizadeva, da bi vzdolž Jernejevega kanala uredili privlačno promenado oziroma lesen mostovž za pešce, ki bi obenem na vodni strani omogočal tudi priveze za okoli 250 plovil. Trenutno jih je v kanalu zasidranih okoli 400. »Ob desni brežini Kanala svetega Jerneja je načrtovan mostovž kot sprehajalna pot v dolžini približno 1200 metrov s privezi manjših plovil do dolžine šest metrov. Hkrati z izvedbo mostovža nameravamo za varno plovbo in priveze poglobiti oziroma očistiti zamuljeno dno Kanala svetega Jerneja do končanja ureditve pri Leri,« pojasnjuje Karmen Pines, vodja investicijske službe občine Piran.

Mostovž bi bil velika pridobitev za turiste, saj bi ponudil nadaljevanje pešpoti, ki vodi iz Portoroža, prek Lucije in rta Seča do Krajinskega parka Sečoveljske soline. Promenada bi bila obenem tudi učna pot, saj bi obiskovalci ob njej lahko opazovali številne zaščitene rastlinske in živalske vrste.

Občina Piran je poleg idejne zasnove že izvedla geomehanske raziskave, analize izkopanega mulja z dna kanala in preverila lokacije, kamor bi lahko izkopani material odlagala. Nadejajo se, da bodo letos pridobili gradbeno dovoljenje, financiranje pa za zdaj ostaja neznanka. Lanskoletni pogovori, da bi gradnjo omogočili s pomočjo sredstev iz regionalnih razvojnih programov, so padli v vodo. Pinesova pravi, da je izvedba tako odvisna od uspešnosti pri pridobivanju namenskih nepovratnih sredstev. Še naprej jih bodo iskali na domačih in morebitnih evropskih razpisih. Naložbo so lani ocenili na slabe tri milijone evrov. Za odstranitev nezakonito privezanih plovil so predvideli 20.000 evrov, medtem ko bi sama gradnja stala 2,8 milijona evrov.