Čeprav so v Arhitekturnem ateljeju Medprostor že pred časom pripravili vizualno upodobitev prenovljene Gosposvetske ceste, na Mestni občini Ljubljana pravijo, da projekt prenove te ulice še ni v celoti dokončan. Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik je dejal, da naj bi bili načrti končani čez nekaj tednov. Takrat bo občina lahko postregla z bistveno natančnejšimi podatki, kako bo na začetku Gosposvetske ceste pri križišču s Celovško cesto zožila prometne pasove, koliko bo dreves in podobno.

Na pločnikih bo po prenovi kljub drevoredu vzdolž ulice še vedno dovolj prostora za pešce in kolesarje. Polutnik je povedal, da načrtujejo, da bodo pešcem in kolesarjem namenili vsakim svoj pas. »Glede na gostoto pešcev in rast števila kolesarjev na tej ulici je mogoče bolje, da ne prihaja do prepletanja njihovih prostorov, ker tako tudi ne bo toliko konfliktov in živčnosti med njimi,« je razmišljal Polutnik.

Po prenovi Gosposvetska cesta s prometnega vidika, kot kaže, ne bo precej drugačna, kot je zdaj, saj bo promet še vedno dovoljen vsem vozilom. A voznikom se postavlja vprašanje, kaj bo s prometom v času, ko ta cesta zaradi gradnje ne bo prevozna. Polutnik je dejal, da si bodo glavnino gradbenih del prizadevali izvesti v poletnem času, ko je v mestu manj ljudi in posledično tudi manj prometa. »Seveda bomo poskušali čim bolj minimizirati vpliv na okoliški promet, a v celoti se morebitnih preglavic ne bo dalo odpraviti,« je dejal Polutnik.

V sklopu preureditve zunanje podobe ceste bo občina s svojimi javnimi podjetji prenovila tudi komunalne vode, ki tečejo pod cestiščem. To pa pomeni, da bodo območje predvidene prenove morali pregledati tudi arheologi. Gosposvetska cesta leži na območju arheološkega najdišča Ljubljana, zato so pred gradnjo potrebne raziskave arheoloških ostalin. Polutnik upa, da bi arheologi delo lahko začeli že spomladi.

Arheologi pričakujejo rimske grobove

Arheološko najbolj zanimiv del Gosposvetske ceste utegne biti križišče s Slovensko cesto, je dejal Polutnik. Arheologi tam pričakujejo najdbo rimskih grobov. Predhodnica Slovenske ceste je bila namreč pomembna rimska vpadnica, Rimljani pa so svojce pokopavali ravno zunaj mestnega obzidja ob glavnih vpadnicah. Kot je v publikaciji Emona – Portret mesta zapisala kustosinja za antiko dr. Bernarda Županek iz Mestnega muzeja, je bilo ravno to rimsko pokopališče tudi največje emonsko pokopališče, saj se je raztezalo »na prostoru od današnjega Kongresnega trga do Gospodarskega razstavišča«. Do zdaj so arheologi na tem pokopališču odkrili že več kot 3000 grobov, je dodala Župankova.

Avtobusna postajališča nazaj pod Kozolec

Mestna občina Ljubljana projekt prenove Gosposvetske ceste v proračunu vodi na postavki skupaj s prenovo Dalmatinove, Kersnikove, Dvorakove ulice in severnega dela Slovenske ceste. Za vse te projekte naj bi po oceni v proračunu občina potrebovala 5,7 milijona evrov, od tega bosta javni podjetji Vodovod-Kanalizacija in Energetika Ljubljana prispevali 530.500 evrov. V letošnjem letu občina pričakuje, da bo za te projekte porabila 1,1 milijona evrov, v predvolilnem letu 2018 pa naj bi porabila 4,1 milijona evrov.

Prenova severnega dela Slovenske ceste je sicer napovedana že nekaj časa, še vedno pa ni dorečeno, kako bo ta del videti po prenovi. Polutnik je potrdil, da bo občina pri prenovi avtobusno postajališče premaknila nazaj h Kozolcu. Omenil pa je, da preverjajo, ali oziroma kje na tem odseku bi bilo mogoče zasaditi nova drevesa.