Mestna občina Ljubljana se bo predvidoma še letos lotila temeljitega preurejanja Gosposvetske cesta. Podrobnosti prenove bodo dorečene po izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo, a iz računalniških podob prenove ulice, ki so jih izdelali v arhitekturnem ateljeju Medprostor, je razvidno, da bo po prenovi obe strani Gosposvetske ceste ozelenil drevored, ki se bo raztezal od križišča s Tivolsko cesto do križišča z Dalmatinovo cesto.

Drevored bo občina dala posaditi tudi na cestnem odseku med Dalmatinovo in Tavčarjevo ulico. Stare razglednice Gosposvetske ceste kažejo, da je to pomembno vstopno cesto v mesto nekoč že krasil drevored.

Tudi po prenovi odprta za ves promet

Zasnova ureditve razkriva tudi, da bo po novem križišče Gosposvetske, Dalmatinove in Tavčarjeve ulice tlakovano, enak tlak pa naj bi krasil tudi križišče pri evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja. Kamnite kocke bodo na omenjenih delih prekrivale tako cestišče kot tudi pločnik in kolesarsko stezo. Kljub temu pa na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet zagotavljajo, da bo promet po Gosposvetski cesti tudi po prenovi dovoljen za vsa vozila.

Na občini so poudarili, da se bodo s preureditvijo ceste povečale površine za pešce in kolesarje. Najbolj bo to prišlo do izraza na odseku med križiščem z Bleiweisovo cesto in Župančičevo ulico, kjer občina namerava zmanjšati prometne pasove za motorna vozila. »Sočasno z obnovo ulice se bodo obnovili tudi komunalni vodi, in sicer vodovod, kanalizacija, plinovod, vročevod in nova javna razsvetljava,« so dodali na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

Koliko bo takšna preureditev Gosposvetske ceste stala, na občini za zdaj še niso napovedali. Pojasnili so, da bo okvirna vrednost prenove znana, ko bo izdelana projektna dokumentacija za izvedbo, ki jo trenutno pripravljajo.

Gosposvetska ima status lokalnega spomenika

Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so pojasnili, da je bila zasnova nove ureditve usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, saj je Gosposvetska ulica od leta 1993 zaščitena kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Je namreč ena najstarejših vpadnic v mesto, ki ima še danes praktično nespremenjeno traso, je razvidno iz registra kulturne dediščine. »Gosposvetska cesta je že od predantičnih časov pomembna pot, ki je povezovala Ljubljano s severnim slovenskim ozemljem,« sta zapisala avtorja zasnove nove ureditve arhitekta Rok Žnidaršič in Žiga Ravnikar iz arhitekturnega biroja Medprostor.

Iz občinske spletne strani o poimenovanju ljubljanskih ulic je razvidno, da je Gosposvetska cesta svoje današnje ime dobila leta 1919, in sicer v spomin na Gosposvetsko polje, kjer so ustoličevali koroške kneze. Pred tem je omenjena ulica od leta 1876 ime nosila po znameniti habsburški vladarici Mariji Tereziji. V kratkem obdobju med leti 1941 in 1945 pa so Italijani Gosposvetsko ulico preimenovali v Cesto Arielle Rea, italijanske učiteljice, ki je bila ubita v bombnem napadu restavracije ob omenjeni ulici, je zgodovino poimenovanja v knjigi Zgodovina ljubljanskih uličnih imen popisal Vlado Valenčič.