Decembra je minilo leto dni, odkar je Miha Turšič nepreklicno odstopil z mesta direktorja javnega zavoda Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij (Ksevt), ker vlada v napovedanem obdobju ni našla ne statusne ne finančne rešitve za to inštitucijo, četudi je to obljubil tudi predsednik vlade Miro Cerar. S položaja je konec preteklega tedna odstopil še vršilec dolžnosti direktorja Ksevta Izidor Fijavž, ker še vedno ni možno normalno poslovati, izvajati programa ali ga tržiti.

Vlada naj bi v medresorskem sodelovanju gospodarskega, šolskega in kulturnega ministrstva pripravljala rešitev, po kateri naj bi država v javni zavod Ksevt, ob občini Vitanje, vstopila kot soustanoviteljica, pravi Turšič in dodaja: »Od moje gladovne stavke jeseni 2015, ko so bile dane velike obljube o rešitvi, se je sicer dogajalo marsikaj, toda trenutna vsota vsega, kar se znajde pod črto, ne omogoča delovanja Ksevta.«

Turšič pojasnjuje, da so leto 2016 preživeli z lastnimi sredstvi iz lastne dejavnosti in manjšo pomočjo občine Vitanje. Sedanji razstavni program je še dediščina njihove zasebne investicije in občasnih, predvsem izrednih sredstev ministrstva za kulturo. Program se je začel leta 2012 in se prihodnji mesec izteče. »Če v prihodnjih tednih zadeva ne bo rešena, bo marca hiša prazna.«

Rešitve še ni

Z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter iz urada vlade za komuniciranje so nam poslali identična odgovora. Pravijo, da so bili temelji za delovanje pisarne »Slovenija v vesolju« vzpostavljeni s sporazumom o sodelovanju na področju izvajanja sporazuma Cerna in sporazuma ESA med ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je bil sklenjen lani jeseni v zvezi z izvajanjem pridružitvenega sporazuma med Slovenijo in Evropsko vesoljsko agencijo. »S tem smo vzpostavili vse potrebno za delovanje virtualne pisarne, ki bo pokrivala aktivnosti, povezane z delovanjem ESA in Cerna, in ki bo omogočila večjo kooperativnost in dobro sodelovanje vseh deležnikov.«

To seveda ne pove veliko o tem, ali bo Ksevt v kratkem ponovno ustvarjal program za javnost z ustrezno finančno podporo države. Na vprašanje, v kolikšnem času bo Ksevt ponovno lahko ustvarjal program, kakšen bo formalnopravni status zavoda in kako se bo financiral, z ministrstva odgovarjajo, da bodo vladno gradivo pripravili in ponovno poskušali medresorsko uskladiti do sredine februarja. »Zaradi sklenjene pogodbe o sofinanciranju projekta javne kulturne infrastrukture 'Celostna revitalizacija kulturnega doma Vitanje v kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij' do 30. septembra 2017 dejavnost obstoječega zavoda ne sme prenehati, prav tako se ne sme spremeniti narava lastništva zavoda,« pojasnjujejo.

Šest mesecev v zraku?

Če se program ne sme končati, kaj se bo torej zgodilo? Ministrstvo za kulturo je v iskanje rešitve za Ksevt vključeno zgolj kot posvetovalni organ za svoje področje. Zadnja tri leta Ksevta tudi ne financira več, saj se ta ni prijavljal na njegove razpise. Tudi minister Tone Peršak sicer verjame v poslanstvo in pomen Ksevta v širšem kontekstu tehnične pisarne Slovenija v vesolju, ko pravi: »Ksevt se bo v njeno delovanje vključil septembra, takoj po poteku petletnega roka, v katerem se njegov status ne sme spremeniti zaradi doslej prejetih evropskih sredstev.« A odgovora, kaj bo od marca do septembra, nam nikakor ni uspelo dobiti.