Cilj leta 2012 sprejete prometne politike Mestne občine Ljubljana je do leta spremeniti potovalne navade, tako da bi tretjino potovanj v Ljubljani opravili peš ali s kolesom, tretjino z javnim prevozom in tretjino z avtomobilom. Uradnih podatkov o tem, kako uspešna je občina pri zasledovanju tega cilja, sicer še ni, smo pa v Dnevniku lani spomladi ugotovili, da zadnja leta v Ljubljani narašča predvsem število kolesarjev, opazno je po uvedbi rumenih pasov upadel promet na Celovški in Dunajski cesti, na žalost pa je upadlo tudi število potnikov na mestnih avtobusih.

Predstojnik prometnotehniškega inštituta pri ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Peter Lipar je takrat za naš časopis ocenil, da ukrepi občine očitno delujejo. »Vidi se, da gremo v pravo smer. Tudi ko so Nizozemci pred 30 leti pisali podobne strategije, jih niso nikoli povsem uresničili. Strategija je zato, da se ne skrene s prave poti. V skladu z ugotovitvami iz vmesnih inventur pa je treba ukrepe po potrebi stopnjevati.« To naj bi na ljubljanski občini storili tudi z novo prometno strategijo, ki jo morajo resnici na ljubo v skladu z evropskimi smernicami sprejeti vse občine. Strategija bo podlaga za črpanje evropskih sredstev, ki bodo namenjena predvsem trajnostno naravnanim ukrepom.

Predloge bodo zbirali tudi po četrtnih skupnostih

Evropa bo sofinancirala predvsem projekte, ki bodo prispevali k izboljšanju mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka, k boljši povezanosti mestnih območij z zaledjem, k zmanjšanju prometnih zastojev in povečanju prometne varnosti. Na ljubljanski občini si recimo obetajo, da bi za obnovo obstoječih kolesarskih stez in gradnjo novih iz evropske blagajne prejeli kar 5,3 milijona evrov. Usmerili naj bi se predvsem v izboljšavo stez na vseh mestnih vpadnicah in pomembnejših kolesarskih povezavah. Občina naj bi za projekt dodala 1,3 milijona evrov, gotov pa naj bi bil že v prihodnjem letu.

Predloge za novo prometno strategijo občina zbira že od 21. decembra, v tem času pa so prejeli že več sto predlogov, ki se nanašajo na hojo, kolesarjenje, javni potniški promet, mirujoči promet in motorni promet. Rok za oddajo pripomb po spletni strani http://cpsmol.projekti.si se izteče danes, razprava pa se bo nato nadaljevala še po četrtnih skupnostih in na različnih delavnicah. Junija naj bi strategijo obravnavali ljubljanski mestni svetniki.

Izdelavo prometne strategije smo resno vzeli tudi v ljubljanski redakciji Dnevnika, kjer smo zbrali predloge, ki gredo v smeri okolju prijaznejše mobilnosti in jih poslali na občino. V nadaljevanju predstavljamo posredovane predloge.