Rektor Univerze na Primorskem (UP) Dragan Marušič je poskrbel za nove napetosti med odhajajočim Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper (ZRS) in Univerzo na Primorskem. Vztraja namreč, da lahko ZRS odide z univerze le, če bo kot novoustanovljeni zavod poravnal vse stroške, ki bodo nastali v sporih, ki jih ima univerza do zaposlenih na ZRS Koper, in sicer ne glede na izid tožb.

Novi inštitut bi torej moral nositi tudi stroške tožb zaposlenih, ki jih bo univerza izgubila in do katerih je prišlo prav zaradi (samo)volje rektorja. Ker lahko ti znesejo več kot 300.000 evrov, bi to pomenilo, da bi ZRS na svoje odšel gol in bos.

Zaplet tik pred zdajci

Zgodba o razdruževanju ZRS in UP ima dolgo zgodovino osebnih sporov, konceptualnih nasprotij in bitk za raziskovalni denar. A v tem letu sta inštitut in univerza le prišla do dogovora, da je najbolje, da se razideta. Konec novembra sta rektor Marušič in ministrica Maja Makovec Brenčič podpisala dogovor o prenosu UP ZRS na nov javni raziskovalni zavod, v katerem sta uredila odprta vprašanja glede nepremičnin, projektov, zaposlenih, delitvene bilance.

Dogovor, ki je bil podlaga za sprejem sklepa o ustanovitvi novega zavoda, je med drugim določal, da morata ZRS in UP skleniti pogodbo, v kateri bi uredila vse podrobnosti razdružitve. Prav v tej točki se je znova zapletlo. Opisana rektorjeva zahteva je bila za inštitut nesprejemljiva. Prav danes zato predstavniki ZRS odhajajo na pogovor na ministrstvo.

»Rektor grdo zlorabil dogovor«

»Rektor Marušič je v pogodbi, ki jo je ponudil v podpis v. d. direktorju ZRS Koper Radu Pišotu, dogovor med ministrstvom in UP z nezakonitim 4. členom grdo zlorabil. S tem je pokazal, da sam sebe postavlja nad vlado in državo kot ustanoviteljico univerze,« najnovejši spor komentira raziskovalec na ZRS Lenart Škof. Od ministrstva, kot poudarja, pričakuje, da bo zaščitilo vsebino dogovora in zagotovilo zakonit prenos projektov in kadrov z UP na ZRS. »V nasprotnem primeru bo novi zavod le prazna lupina. To rektor izrablja in zadržuje naše projekte in ljudi na UP.«

V. d. direktorja novega zavoda Rado Pišot je sicer kljub nestrinjanju s spornim 4. členom pogodbo po nasvetu pravnikov vseeno podpisal, kajti dogovor je predvidel tudi 7-dnevni rok za podpis pogodbe med ZRS in UP. Rektor je poleg tega zagrozil, da bo v primeru, da Pišot ne bo podpisal ponujene pogodbe, začel z reorganizacijo univerze in zaposlenim, če bo tako kazalo, odpovedal pogodbe. Kot je zapisal v enem od pisem, »zaposleni na UP ZRS bodo postali trajno nepotrebni«. Glede ponujene pogodbe pa poudarja: »Gre za vsebino vzemi ali pusti!« ZRS po Marušičevem mnenju pač »ni subjekt, ki bi lahko diktiral avtonomni javni univerzi pogoje, pod katerimi naj mu ta odstopi premoženje, pravice, projekte in kadre«.

Kaj pravijo na ministrstvu?

Državni sekretar Tomaž Boh najnovejši spor obžaluje. »Dogovorili smo se glede nepremičnin – ZRS bo lahko ostal v sedanji stavbi v Garibaldijevi ulici, glede raziskovalne opreme, tudi glede kadrov. ZRS je dobil 51,7 FTE (polnih zaposlitev raziskovalcev). V skladu z dogovorom bi morala ZRS in UP v pogodbi urediti še preostale podrobnosti. Čeprav je prišlo do težav, bomo na ministrstvu storili vse, da se bo proces razdruževanja uspešno zaključil.« Na naše vprašanje, zakaj ne pozovejo rektorja, da umakne 4. člen, če ta ni zakonit oziroma v skladu z dogovorom, Boh odgovarja, da lahko o (ne)zakonitosti posameznih določil razsoja le sodišče. Rektorjevih groženj ne komentira, saj »na to nimamo vpliva«. Lahko le apelirajo na vse vpletene, da s pomočjo ministrstva skupaj najdejo rešitev. Ob tem napoveduje: »Upam, da bo do resnih korakov prišlo v naslednjih nekaj dnevih. ZRS Koper bi namreč moral začeti poslovati s 1. januarjem 2017.«