Univerza na Primorskem bo (začasno) ponovno zaposlila tri izmed dvanajstih profesorjev, ki so ob začetku študijskega leta ostali brez pogodb o zaposlitvi, ki so podlaga za njihovo poučevanje. Preobrat je posledica začasne odredbe, ki jo je izdalo sodišče. Kakšna bo dolgoročna usoda profesorjev, pa bo odvisno od pravnih postopkov, ki še sledijo. Profesorji – za zdaj sicer še ne vsi – so namreč univerzo tožili, univerza pa namerava poleg nasprotovanja v tožbi spodbijati tudi začasne odredbe.

Sindikalistka: Metanje denarja skozi okno!

»Začasne odredbe nalagajo, da nas mora univerza ponovno vključiti v delovni proces. A so medtem naša delovna mesta zasedli drugi predavatelji,« pravi profesor Boštjan Šimunič, predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave v Znanstvenoraziskovalnem središču Univerze na Primorskem (ZRS UP). Šimunič zato ocenjuje, da jih bo vodstvo univerze formalno sicer zaposlilo, a jim bo odredilo zgolj provizorične delovne obveznosti, denimo pripravljanje študijskih programov. Šimuničeva kolegica Helena Motoh, profesorica s Fakultete za humanistične študije UP, ki ji je prav tako uspelo z začasno odredbo, je dejala, da bo to pomenilo dvojno plačevanje oziroma metanje denarja skozi okno. Kot sindikalna zaupnica sindikata Sviz je spomnila, da je bila prekinitev pogodb že v osnovi sporna, saj so bili kot razlog navedeni nesposobnost profesorjev ter poslovni razlogi, ki po mnenju sindikata ne morejo biti povezani.

Univerza je sicer včeraj že pozvala dekane fakultet, naj za tri profesorje obračunajo plače in jim omogočijo delo v skladu z njihovimi prejšnjimi pogodbami o zaposlitvah. Zaradi že sprejetih najav izvedb študijskih programov oziroma predmetnikov pa bodo profesorji po njenih navodilih opravljali druge naloge iz opisa delovnega mesta visokošolskega učitelja, so sporočili. Obenem, so pojasnili, bo UP začasni odredbi ugovarjala: »Sodišče je enostransko verjelo predlagateljem odredbe (profesorjem, op. p.). Argumenti Univerze na Primorskem bodo prvič predstavljeni šele v ugovoru zoper začasno odredbo.« Navesti nameravajo, da je univerza zakonito spremenila pogodbe zaposlenim, ki odhajajo v novi javnoraziskovalni zavod.

Konkurenca na Primorskem?

V Dnevniku smo že v prvih dneh po prekinitvi pogodb poročali, da vodstvo univerze z rektorjem Draganom Marušičem na čelu vztraja, da so bile odpovedi pogodb profesorjem legalne in legitimne. V središču spora je razhajanje med znanstvenoraziskovalnim središčem, ki bo postalo samostojen zavod, in univerzo. Gre za profesorje, ki so bili hkrati zaposleni kot raziskovalci v ZRS in kot pedagogi na univerzi. Vodstvo univerze vztraja, da so se sami odločili za odcepitev od univerze, zato so jim pedagoški del pogodb odpovedali. »Zaposleni, ki odhajajo v novi javni raziskovalni zavod, ne morejo skleniti delovnega razmerja sočasno z dvema različnima pravnima osebama, ki si med seboj konkurirata in sta v koliziji interesov,« so sporočili z univerze. Profesorji po drugi strani trdijo, da konkurence med univerzo in ZRS ni.