»Za izvedbo predlaganega referenduma o sprejemno-registracijskem centru ni pravne podlage,« je včeraj dejala črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič, potem ko je skupaj s pravno službo preučila pobudo o občinskem referendumu glede vzpostavitve sprejemno-registracijskega centra na območju občine Črnomelj. Po njenih besedah je sklep, sprejet na novembrski seji občinskega sveta, na katerega se nanaša referendumska pobuda, zgolj informacija o trenutnem stanju glede migrantskega vprašanja in ne predstavlja splošnega akta občine ali njegove posamezne določbe, o kateri bi bil možen predlagani referendum. »Prav tako po vsebini ne gre za tematiko iz pristojnosti občine.« Kot pravi, je takšno tudi stališče službe za lokalno samoupravo, ki so jo zaprosili za mnenje.

»Županja je poteptala voljo ljudstva«

Po besedah vodje civilne iniciative proti migrantskemu centru v Beli krajini Maje Kocjan iz vrst SDS je županja z zavrnitvijo pobude spet poteptala voljo ljudstva. Peticijo proti kakršni koli obliki migrantskega centra je, kot pravi, podpisalo že več kot 1500 ljudi. »Žalosti nas, da občani in občanke nimamo niti najmanjše besede pri tako pomembni odločitvi. Uporabili bomo vsa pravna sredstva, da se ta referendum izvede. Pritožili se bomo na upravno sodišče, ki bo povedalo, ali gre v tem primeru za splošni ali posamični akt,« je dejala. »Po našem mnenju je to splošni akt, ki zajema širšo množico ljudi, ki imajo pravico odločati o zadevi.«

Kot smo poročali, je civilna pobuda 7. decembra na občino vložila zahtevo za razpis občinskega referenduma, v naslednjih dneh pa poslala še dopolnilo vloge in popravek. Zahteva se nanaša na sprejete sklepe na novembrski seji občinskega sveta, med katerimi kot »še posebno neprimernega« civilna pobuda izpostavlja tistega, ki pravi, da bi bilo »v primeru povečanega migrantskega toka na območju občine bolje imeti te osebe čim prej pod nadzorom policije in na enem mestu, kot pa da se nenadzorovano gibljejo po območju občine«. Na predlog civilne pobude bi se referendumsko vprašanje glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi sklep št. 7 pod točko 5 s 16. redne seje občinskega sveta občine Črnomelj, ki dopušča možnost postavitve sprejemno-registracijskega migrantskega centra v občini Črnomelj?«.

Gre za splošni akt ali zgolj za informacijo?

Čemas-Stjepanovičeva poudarja: »Točka ne govori o nobenem migrantskem centru. Govori o zagotovitvi varnosti.« A v civilni pobudi so še vedno prepričani, da bi bila s sprejemno-registracijskim centrom ogrožena varnost občank in občanov. Ne verjamejo namreč, da bo Hrvaška v primeru večjega navala migrantov te sprejemala nazaj. Tako bi migranti ostali v Sloveniji, sprejemno-registracijski centri ob meji pa bi postali stalni, so prepričani v civilni pobudi. Čemas-Stjepanovičeva je civilni iniciativi že večkrat očitala, da s takšnimi izjavami širi strah in negotovost med prebivalstvom.

Ministrstvo za notranje zadeve sicer na mejnih prehodih na južni meji pospešeno postavlja panelna vrata, med drugim tudi na območju Bele krajine. Kot dodaja Čemas-Stjepanovičeva, je na južni meji v zadnjem času res nekoliko večji naval migrantov, toda ne na območju občine Črnomelj.