»Za uspešno delovanje podjetja so ključni vrhunski kadri. Ti želijo delati v uglednem podjetju, ki si prizadeva za zadovoljstvo svojih zaposlenih. Zlata nit kot sinonim primerov dobrih praks na področju zaposlovanja ter kakovosti delovnih mest je zagotovo dobra spodbuda potencialnim kandidatom. Ker nam primanjkuje strokovnih kadrov na področju tiska, saj tiskarska šola ne obstaja več, si želimo, da bi s sodelovanjem v Zlati niti pritegnili tudi tovrstne kadre,« kot enega od ključnih dejavnikov za sodelovanje v Zlati niti pojasnjuje Vesna Reich, vodja kadrovske splošne službe v Cetisu. Skupina cetis je konec lanskega leta zaposlovala 539 ljudi, letos pa jih uspah podjetja soustvarja že 546. Po trenutnih napovedih bodo v prvi polovici 2017 potrebovali vsaj 10 ljudi, predvsem tiskarjev in operaterjev na tiskarskih in dodelavnih strojih. Njihova lakota po kadrih je velika.

Sicer pa si že vse od leta 2002 prizadevajo dobiti čim bolj celovito sliko o tem, kako se pri njih počutijo sodelavci. V omenjenem letu so prvič izmerili organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih, letos so meritev izvedli že devetič. »Zadnja štiri leta organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih merimo vsako leto. Vprašalnike izpolnijo skoraj vsi zaposleni, tako da so rezultati res merodajni. Rezultate skrbno preučimo in jih predstavimo vsem zaposlenim. Skupaj razmislimo, kaj vse je treba spremeniti, in vsako leto sprejmemo zaveze glede aktivnosti za izboljšanje klime, zadovoljstva in zavzetosti. Napredek načrtovanih aktivnosti sproti spremljamo in o njem obveščamo zaposlene. Veliko jih je, ki cenijo in izkoristijo priložnost, da sami pripomorejo k spremembam, zaradi katerih se v podjetju boljše počutijo,« pojasnjuje Vesna Reich.

Vzamejo tudi kadre s komplementarnim znanjem

Hitre tehnološke spremembe in vse večja konkurenčnost ob slabi prilagodljivosti izobraževalnega sistema in nesorazmerjih na trgu dela podjetja in njihove kadrovske službe ves čas postavljajo pred nove izzive. »Ker jih na trgu delovne sile ni veliko, je najtežje pridobiti izkušene tiskarje, ki so res predani svojemu poklicu. Zato iščemo tudi kadre s komplementarnim znanjem, ki se potem teh veščin priučijo. Pri nas so vedno dobrodošli tudi drugi kandidati s posebnim znanjem, predvsem s področij strojništva, tehnologije in razvoja, prodaje in kontrole kakovosti,« našteva vodja kadrovske splošne službe v Cetisu. Tudi na tiskarsko panogo digitalizacija že precej vpliva na vseh področjih delovanja.

»Kljub temu da v srcu delovanja ostajamo tiskarna z dolgoletno tradicijo, ki izhaja iz začetkov tiskarstva na Celjskem, digitalizacija močno vpliva na vsa področja našega delovanja. Največja sprememba v našem strateškem načrtu do leta 2020 je prav v smeri nadgrajevanja tiskanih izdelkov s komplementarnimi celovitimi rešitvami, kar pomeni, da se v Cetisu krepi ekipa IT-rešitev s specialnim znanjem. Prav tako se digitalizira proizvodnja, ki tudi zahteva kadre s specialnim znanjem. V Cetisu tudi prenavljamo informacijski sistem, s katerim bomo lahko še bolj odzivni, prilagodljivi in konkurenčni. Digitalizacija pa spreminja tudi našo komunikacijo s kupci,« pojasnjuje Reichova, ki ob tem poudarja, da je lahko podjetje dovolj prilagodljivo in pripravljeno na prihodnost ob tesnem sodelovanju najvišjega vodstva s kadrovsko službo. Zato so v Cetisu strategijo razvoja podjetja do leta 2020 soustvarjali v širši vodstveni ekipi.

Ocene nihajo

Cetis se tako pridružuje skupini velikih podjetij, ki želijo sistematično izboljševati in meriti kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo. V Zlati niti 2015 je sodelovalo 10 velikih podjetij, povprečna ocena zaposlenih pa je znašala 3,53, kar je manj kot v Zlati niti 2014, ko je bila ta 3,7 in podobna kot v Zlati niti 2013, ko so zaposleni v povprečju kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo ocenili s 3,52.

»Ocene sicer niso idealne in med leti nihajo, kar lahko pripišemo tudi različnim sodelujočim podjetjem v posameznih letih, gredo pa vseeno proti prav dobremu. In na tem mestu velja pohvala, da slovenska podjetja skrbijo za odnose in se zavedajo pomena in vpliva, ki ga imajo ti za in na uspeh podjetja. Temu pritrjujejo tudi uvidi raziskav Zlata nit, ki sporočajo, da je dober odnos med podjetjem in posameznikom pri sodelavcih cenjen, saj prispeva k skupnemu uspehu in ponuja oporo tudi v negotovih časih. Podjetja ga lahko plemenitijo s spodbujanjem in zagotavljanjem možnosti za osebno rast in razvoj posameznikov. Na drugi strani pa lahko na ravni podjetja uporabljajo prakse, ki prispevajo k ozaveščanju o prispevku in vlogi posameznika v delovnem okolju in h kakovosti njegovega dela ter življenja. Drži namreč, da se dober glas o podjetju širi in privablja nove, odlične sodelavce ter ohranja zavzetost obstoječih. Ti so pa ključ za uspeh podjetja,« poudarja Anisa Faganelj, vodja Zlate niti.