Ukvarjanje s športom je v velikem porastu, vse bolj pa ponovno postaja popularen fitnes. Zaradi neinformiranosti ljudi pa pri izvajanju športnih aktivnosti nastanejo nepotrebne poškodbe, saj se veliko posameznikov z vadbo ukvarja nestrokovno, včasih tudi brez pravilno zastavljenega cilja in najpogosteje brez sprememb v prehrani.

Da bi se izognili poškodbam in tudi hitreje dosegli pozitivne rezultate vadbe ter zadane cilje, je nujen strokoven pristop. V Sloveniji trenerje s področja fitnesa izobražujeta Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru. Strokovno usposabljanje in licenciranje izvaja Fitnes zveza Slovenije. Vsi kadri, ki pridobijo strokovno usposobljenost ali ustrezno izobrazbo, morajo skladno z veljavno zakonodajo urediti in podaljševati licenco. Treba je ločiti ustrezno izobrazbo, strokovno usposobljenost in veljavno licenco. Izobrazba in strokovna usposobljenost sta stalni, veljavna licenca pa se mora podaljševati vsako leto. Po evidenci Fitnes zveze Slovenije je strokovno usposobljenih oseb (s podaljšano licenco) trenutno 618. V zadnjih dveh letih je vidno naraslo povpraševanje žensk po strokovnem usposabljanju in licenciranju na področju fitnesa. Trend se je spremenil do te mere, da se danes strokovno usposablja približno 30 odstotkov žensk, pred leti pa so to počeli predvsem moški.

Na Bledu največji kongres športa v Sloveniji

»Želimo si, da bi se vadeči zavedali pomena strokovnega nadzora pri izvedbi treninga, saj prisotnost licenciranega strokovnjaka zagotavlja varnejšo in kakovostno vadbo, kar zagotavlja zmanjševanje negativnih posledic, ki nastanejo zaradi nepravilne izvedbe vaj,« je povedal predsednik Fitnes zveze Slovenije Dušan Gerlovič. Za vzdrževanje visoke kakovosti in strokovnosti trenerjev in drugih, ki delujejo na področju fitnesa, Fitnes zveza Slovenije vsako leto organizira mednarodni kongres, ki je letos potekal konec novembra v hotelu Golf na Bledu. Na kongresu so predstavili različne novosti v fitnes industriji, v kateri je vse večji poudarek tudi na zdravi prehrani. Na kongresu so govorili o kar 44 različnih tematikah, več kot 450 udeležencev je v štirih dvoranah lahko prisluhnilo 32 domačim in tujim strokovnjakom, ki so predstavili in praktično prikazali novosti na več področjih, od pilatesa, skupinske fitnes vadbe, fitnesa do poslovnih modelov v fitnes industriji. V pestrem sejemskem delu so se predstavile različne slovenske poslovno-športne organizacije. Navzoči so bili tudi ambasadorja letošnjega kongresa Jana Morelj in Matjaž Nemec ter častni pokrovitelj, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Mitja Bervar.