V duhu športa smo ob začetku olimpijskih iger za predstavitev poklica v vzponu izbrali poklic osebni trener. Osebno trenerstvo je poklic sodobnega časa, zaradi hitrega načina življenja pa vse bolj tudi poklic prihodnosti, saj bodo posamezniki želeli v še večji meri individualni pristop strokovnjaka za oblikovanje telesa in prehrano, da bodo lahko sami čim hitreje dosegli želene cilje.

Osebni trener po pogovoru s posameznikom tako o zdravju kot pričakovanjih ter po preizkusu telesne pripravljenosti pripravi vadbo, ga pri njej usmerja in spremlja njegov napredek. Z vadbo posameznik ne le krepi mišični tonus, pač pa si izboljšuje splošno psihofizično počutje, krepi samozavest in imunsko odpornost ter si izboljša kakovost življenja.

Nenehno prilagajanje

Poklic je primeren za tiste posameznike, ki cenijo ne le naročnikov prosti čas, pač pa tudi svojega. V večini primerov ne delajo osem ur skupaj, pač pa z vmesnimi prekinitvami dopoldne in popoldne oziroma zvečer, ko si po navadi posamezniki lahko vzamejo čas za vadbo, delo pa velikokrat končajo šele ob 22. uri. Njihovo delo med jesenjo in pomladjo poteka večinoma v fitnes centrih oziroma v zaprtih prostorih, poleti in v toplejših suhih dnevih pa lahko z osebnim trenerjem trening opravljate v naravi.

»Vedno več je manjših vadbenih centrov, kjer trenerji uporabljajo manj vadbenih naprav, lahko pa vadba poteka tudi na prostem. Osebni trener lahko deluje v vsakem okolju, potreben je le primeren prostor, da se posveti vadečemu. Ni meja niti glede starosti, velikosti prostora in zdravstvenega stanja vadečega,« pojasnjuje licencirani trener fitnesa FZS Tomaž Kucler iz Osebnitrenerji.si.

Večina osebnih trenerjev sicer dela kot del ekipe v fitnes centrih, vse več pa je samostojnih podjetnikov, kar jim omogoča več svobode pri razporejanju svojega časa, vendar pa je na začetku samostojna podjetniška pot zelo zahtevna.

Osebni trener lahko vodi tudi vadbo manjše skupine. Njegovo delo ni usmerjeno samo v delo za pridobitev večje mišične mase, svojim strankam lahko svetuje pri izboljševanju motoričnih zmogljivosti, pri rehabilitaciji in izboljševanju vzdržljivosti ter tudi pri prehrani.

Različno in novo znanje

Vse več osebnih trenerjev namreč svoje znanje dopolnjuje tudi z nutricionistiko, z digitalizacijo pa je vse več tudi spletne ponudbe vadbe, torej je posameznik lahko s svojim trenerjem povezan prek svetovnega spleta. Temu v oporo so tudi najrazličnejše naprave, ki jih posameznik na sebi nosi med vadbo in po njej, ki omogočajo kontinuirano spremljanje stanja med treningom in po njem ter dolgoročno spremljanje napredka oziroma sprememb.

Za osebnega trenerja se lahko odločijo tudi tisti, ki so izbrali študij na fakulteti za šport na ljubljanski univerzi ali mariborski univerzi smer kineziologija, pa tudi na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Znanje, ki ga pridobi posameznik med študijem, mu omogoča tudi delo na področjih športa in turizma ter tudi v preventivnih zdravstvenih programih. Glede na demografske spremembe gre pričakovati, da bodo vse pogosteje svoje delo opravljali tudi v okolju, kjer se družijo starejši, dopolnjevali timbilding dejavnosti v podjetjih, svoje mesto pa lahko najdejo tudi v vrsti prostočasnih dejavnosti, ki so namenjene šolajoči se mladini.

Osebni trener naj bi imel vrhunske psihofizične sposobnosti, saj z lastnim zgledom pripoveduje zgodbo o koristih sistematične telesne vadbe. Ob lastni disciplini in izvrstni organiziranosti je izjemno pomembno, da zna svojo stranko poslušati in razumeti, pa tudi da se zna zelo jasno izražati. »Gre za pomoč posameznikom, ki so po navadi izgubljeni in ne vedo, kako do počutja in postave, ki si ju želijo. Ko se zaveš, da si del projekta nekoga, ki je temeljito spremenil svoje življenje in se iz depresivne kepe nesreče prelevil v samozavestnega in zadovoljnega posameznika, spoznaš, da je to čar in lepota tega poklica,« razmišlja Miha Geršič iz Popolne postave.

Cena blagovne znamke

Za opravljanje poklica osebni trener je treba pridobiti licenco – bodisi licenco Fitnes zveze Slovenije (FZS) bodisi mednarodne zveze NCSF. Usposabljanja za osebnega trenerja opravljata tudi FZS in zveza osebnih trenerjev AFP, na podlagi izobraževanj in usposabljanj pa mednarodno veljavno licenco potrjujeta Svet RS za šport in OKS. Licenca omogoča opravljanje dela tudi v tujini. Tako Geršič kot Kucler pa poudarjata, da se mora osebni trener ves čas dodatno izobraževati, odprt mora biti za informacije iz okolja, se razvijati in izpopolnjevati svojo podjetnost. Kar bi pravzaprav lahko trdili za vsakega odgovornega strokovnjaka. »Le iznajdljivi, ustvarjalni, prepričljivi s čutom za prepoznavanje priložnosti bodo dolgoročno uspeli kot osebni trenerji, saj je konkurenca zelo velika,« poudarja Kucler.

In kako visok naj bi bil mesečni dohodek osebnega trenerja? Cena ene ure treninga z osebnim trenerjem se v Sloveniji giblje v sorazmerno velikem razponu – od 15 do 50 evrov. Geršič poudarja, da vsak osebni trener skrbi za lastno blagovno znamko, ki mu daje tudi temelje za postavitev cene. Osebni dohodek se tako lahko giblje od 1500 do 2500 evrov bruto. Če pa dela res vseh 170 ur mesečno po povprečni ceni 30 evrov, pa je njegova plača lahko še bistveno višja. »Odvisno od trenerjeve uspešnosti in ambicioznosti,« pravi Kucler.

Na Hrvaškem na primer osebni trenerji v fitnes centrih zaslužijo od 6000 do 12.000 kun na mesec, letno povprečje v ZDA je 56.000 dolarjev, v Nemčiji pa 32.000 evrov.

»Če se primerjamo s tujino, smo slovenski osebni trenerji plačani manj kot zahodnjaki, a smo po znanju, ki ga ima večina izobraženih trenerjev v Sloveniji, zagotovo na samem vrhu, o čemer se lahko prepričamo, ko se udeležujemo mednarodnih kongresov. Kljub temu pa v Sloveniji še vedno velja prepričanje, da so tuji predavatelji več vredni kot domači,« ugotavlja Tomaž Kucler.

Ali je lahko to poklic za vse življenje? Tisti, ki svoj poklic opravljajo s strastjo in so se pripravljeni ves čas dodatno učiti, odgovarjajo pritrdilno. »Ne nazadnje znanje in izkušnje nimajo roka trajanja, zato starost ne bi smela biti ovira,« komentira Miha Geršič.