Asfaltirano parkirišče, ki goste usmerja k naravnemu rezervatu Zelenci na glavni cesti med Kranjsko Goro in Ratečami, je že lep čas polno jeklenih žic, ki preprečujejo parkiranje. Ob robu parkirišča, ki je v lasti agrarne skupnosti Podkoren, so zloženi leseni hlodi. Že dlje časa krožijo govorice, da lastnica zemljišča, agrarna skupnost Podkoren, s preprečevanjem parkiranja želi doseči, da bi občina Kranjska Gora zemljišče bodisi najela bodisi kupila po astronomski ceni. »To ne drži,« ljudske govorice zanika odvetnik agrarne skupnosti Tomaž Petrovič. »Agrarna skupnost res namerava parkirišče oddati v najem ali prodati, a ne izsiljuje ne občine ne koga drugega. Tudi zapora parkirišča se ni zgodila zato, da bi koga izsiljevali,« zatrjuje.

Za potrebe gozdarjev zaradi lubadarja

Po Petrovičevih besedah je vsega kriv lubadar, ki je napadel precej dreves v okolici, zato jih morajo gozdarji podirati. Agrarna skupnost je parkirišče zaprla zaradi potreb gozdarjev, saj posekano drevje skladiščijo na parkirišču. »A tudi kasneje ne bo dovoljeno brezplačno parkiranje na tem zemljišču, temveč si bo agrarna skupnost prizadevala za dogovor, ki bo uredil že 20 let neurejene razmere,« je dejal odvetnik.

Zaposleni v bližnjem lokalu zdaj obiskovalce preusmerjajo na parkirišče pod smučiščem Podkoren, čeprav pravijo, da marsikaterega obiskovalca nepričakovani zaplet odvrne od sprehoda do naravne znamenitosti. »Želimo si, da bi se to stanje čim prej razrešilo, saj ni v ponos nikomur,« pa meni direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber.

Občina še brez ponudb

»Občina je zainteresirana za to, da bi se stvari uredile, vendar doslej do nas še ni prišla nobena ponudba ne za odkup ne za najem parkirišča, čeprav smo predstavnike agrarne skupnosti že večkrat pozvali, naj se nam oglasijo. Preden nam ponudijo ceno za odkup ali najem, pa se na občini ne moremo odzvati in stvari urediti, saj to ni v naši moči,« pravi direktorica občinske uprave v občini Kranjska Gora Vesna Okršlar. »Ob tem na občini opozarjamo, da je povsod pri nas na občinskih zemljiščih, kjer so parkirišča, parkiranje brezplačno,« direktorica občinske uprave opisuje politiko občine.

Parkirišče pri Zelencih je bilo sicer predmet spora že januarja leta 2012, ko ga je agrarna skupnost Podkoren večji del prav tako zaprla. Takratni najemnik gostinskega lokala na robu parkirišča je privolil v njihovo zahtevo in ji kot lastnici parkirišča do lani plačeval 2000 evrov letne najemnine. Potem se je upokojil in najemnica parkirišča je lani želela postati lastnica lokala Breda Bernik. »V parkirišče sem vložila že precej denarja,« je povedala. Za pridobitev uporabnega dovoljenja za lokal je morala urediti dovoz in izvoz s parkirišča ter ga opremiti s prometnimi znaki. Poskrbela je tudi za njegovo asfaltiranje. A njeno ponudbo za najem je agrarna skupnost lani zavrnila, parkirati pa se na parkirišču še vedno ne da.