Bohinjci bodo ob Bohinjskem jezeru še naprej lahko pobirali parkirnino in urejali promet po cestah, ki vodijo ob njem, ter kaznovali kršitelje prepovedi parkiranja. Ustavno sodišče je namreč presodilo, da občinski odlok, ki ureja prometni režim ob jezeru, ni v neskladju z ustavo. Župan občine Bohinj Franc Kramar je z odločbo ustavnega sodišča zadovoljen: »Če ne bi bilo tega odloka, bi bilo poleti ob jezeru težko najti parkirni prostor, bil bi blokiran ves promet,« pojasnjuje pomen tega občinskega akta.

Ob parkirnino se je obregnila vlada

Pobudo za oceno ustavnosti omenjenega odloka je podala vlada, saj naj bi Bohinjci pobirali parkirnino in urejali promet tudi na cestah in zemljiščih, ki niso v lasti občine. A kot so zapisali na ustavnem sodišču, so tovrstni očitki neutemeljeni, župan Kramar pa pojasnilu iz odločbe ustavnega sodišča dodaja: »Za vsa parkirišča imamo urejene najemne pogodbe z lastniki.« Nad vladno pobudo je Kramar ogorčen. »Ni prav, da se vlada ob vseh težavah, ki so v državi, ukvarja z izpodbijanjem lokalnih odlokov. Žalostno je, da so se predstavniki vlade v ta postopek podali, ker je birokrate zmotilo dejstvo, da morajo ljudje, ki poleti obiščejo jezero, plačati parkirnino. To je po mojem mnenju še en dokaz o centralizaciji odločanja v državi.«

Denar, ki ga občina Bohinj zbere od parkirnin, ni namenjen polnjenju občinske malhe za dejavnosti, namenjene občanom, pač pa zgolj čiščenju parkirišč in jezera. »Samo za deponiranje odpadkov občina nameni 60.000 evrov,« dodaja župan.

Ustavni sodniki tudi o plovbi po jezeru?

Kramar pa kmalu pričakuje presojo še enega lokalnega odloka na ustavnem sodišču – odloka o novem plovbnem režimu po Bohinjskem jezeru. »Pripravili smo ga v skladu z zakonodajo, zato se te presoje ne bojimo. Namen odloka je narediti red v Triglavskem narodnem parku. Ljudem želimo omogočiti, da v njem uživajo in se rekreirajo, vendar pod določenimi pogoji,« poudarja Kramar.

Kot je znano, so z novim plovbnim režimom, ki uvaja vstopno-izstopna mesta za plovila in pristojbino (dva evra na dan) za njihovo uporabo, nezadovoljni predvsem ljubiteljski veslači. Konec februarja so zato ob jezeru pripravili protest, na aprilski seji pa naj bi svoja nasprotovanja predstavili tudi občinskim svetnikom.

Ob jezeru se je februarja v znamenje protesta zbralo okoli 100 nezadovoljnih veslačev. Na ustavno sodišče pa romajo tudi zadeve, ki jim nasprotuje precej manj ljudi. Tako naj bi denimo na pobudo lastnika zemljišča v Kamnjah ustavno sodišče presojalo tudi odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v občini Bohinj. Ustavno sodišče je to pobudo za začetek postopka zavrglo. Podana je bila namreč več kot leto dni po sprejetju odloka, poskus pobudnika za uveljavljanje subjektivnih rokov pa sodišča ni prepričal.