Idealen kandidat izhaja iz proizvodnega okolja, je proaktiven, samoiniciativen, kreativen, asertiven ter ima izkušnje tako z implementacijami kot s podporo zaposlenim pri učenju in sprejemanju s tem povezanih sprememb. Kandidat mora imeti sposobnost delovanja v kompleksnih situacijah oziroma razvito strateško razmišljanje. Vloga zahteva tako samostojno delovanje kot delovanje v skupini.

V Belimedu pričakujejo ustrezno tehnično izobrazbo ter tri leta delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mest, ustrezno specializacijo s področja dela (zeleni SIX SIGMA pas, zaželeni so črni pas oziroma drugi primerljivi certifikati, ki jih je potrebno priložiti prijavi), aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika, medtem ko je znanje nemškega jezika prednost, ter poznavanje orodij MS Office in SAP.