Njegove naloge bodo med drugim: planiranje in implementacija sistema skladiščnega poslovanja, povezanega s povečanjem proizvodnih zmogljivosti in spremembo proizvodnega programa, delovanje skladiščnih procesov po principih FIFO, kanban, iskanje alternativnih načinov skladiščenja, organizacija prevozov (dohodnih in odhodnih), sodelovanje s prevozniki in carinsko upravo, izboljšanje pakiranja proizvodov in optimizacija prevozov.

Kandidati naj imajo visokošolsko izobrazbo logistične smeri (zaželena interna in eksterna logistika) ali tehnično izobrazbo z dokazljivimi izkušnjami s področja dela ter tri leta delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih, poznati morajo carinsko zakonodajo, imeti dobro znanje orodij MS Office ter angleščine, ob čemer je dodatno znanje nemščine velika prednost.

»Idealen kandidat je motiviran, zanesljiv, dobro organiziran ter sposoben upravljati s kompleksnimi situacijami. Odlikujejo ga ciljna usmerjenost, sposobnost razumeti kupca, dobre komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela in dobre vodstvene sposobnosti. Zaželene so izkušnje pri delu v logistiki ter poznavanje in razumevanje delovanja tovarne v mednarodnem koncernsko organiziranem okolju,« poudarja Barbka Novak, vodja kadrovske službe v podjetju, ki zaposluje že več kot 220 ljudi.

Samo v letošnjem letu so na novo zaposlili več kot 70 novih sodelavcev, saj so nedavno povečali proizvodne površine za 1300 m2 in bistveno povečali proizvodne zmogljivosti. Prijave kandidatov za vodjo logistike zbirajo preko elektronskega obrazca na spletni strani podjetja do 4. decembra. jpš