Mestna občina Ljubljana ima končno vsa zemljišča, ki jih potrebuje za ureditev obojestranske kolesarske steze in pločnika ob Vojkovi cesti. Po besedah občinskega oddelka za ravnanje z nepremičninami je ljubljanska upravna enota konec avgusta izdala odločbo o razlastitvi, s katero je občina pridobila še zadnje potrebno zemljišče v neposredni bližini večnamenske dvorane v Stožicah.

Prav pridobitev te parcele bo občini omogočila, da bo postajo mestnih koles Bicikelj na križišču Vojkove ceste in izvoza na avtocesto povezala z že zgrajenim delom kolesarske steze ob nedokončanem stožiškem nakupovalnem centru, ki sega do Poti spominov in tovarištva. Od tu naprej pa bo izbrani izvajalec Teleg-M moral na novo zgraditi kolesarsko stezo do križišča Vojkove ceste in Božičeve ulice.

Parkiranja na kolesarski stezi ne bodo dopuščali

Občina naj bi kmalu podpisala pogodbo z družbo Teleg-M. Ko bo ta dostavila bančno garancijo za dobro izvedbo del, bo imela 30 dni časa, da uredi kolesarsko stezo in pločnik. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da bo občina družbi Teleg-M za ta dela plačala dobrih 81.000 evrov z davkom na dodano vrednost. Velja omeniti, da se je za ta ne ravno zelo donosen posel poleg družbe Teleg-M potegovalo še sedem drugih kandidatov.

Ker na območju že zgrajenega dela kolesarske steze in pločnika v neposredni bližini nedokončanega nakupovalnega centra večkrat nezakonito parkirajo vozniki, nas je zanimalo, kako bo občina to ravnaje preprečila. Na mestnem redarstvu so zagotovili, da bodo skladno s svojimi pooblastili ukrepali proti voznikom in nepravilno parkirana vozila po potrebi odvažali tudi s pajkom. Dodali so, da na omenjenih lokacijah zoper lastnike nepravilno parkiranih vozil redno ukrepajo.

»Varnost najranljivejših udeležencev v prometu, med katere spadajo pešci in kolesarji, je prioriteta pri delu mestnega redarstva,« so poudarili na mestnem redarstvu in dodali, da so letos na Vojkovi cesti izrekli že 762 ukrepov zaradi nepravilno parkiranih vozil.

Zaradi gradnje kolesarske steze in pločnika pa jo bo skupilo kar nekaj vrtičkov ob Vojkovi cesti. Na oddelku za varstvo okolja ocenjujejo, da bo nova ureditev ob Vojkovi vzela približno 30 vrtičkov. Ob tem pa velja omeniti, da bo občina v neposredni bližini sedanjih vrtičkov na novo uredila dve novi vrtičkarski območji. Eno bo ob transformatorski postaji, drugo pa ob Poti spominov in tovarištva. Hkrati pa bo občina na tem območju postavila otroška igrala, tudi za gibalno ovirane otroke, in orodja za telovadbo, ki bodo namenjena starejšim od 65 let.

Velikega interesa za urejanje vrtičkov ni bilo

Na občinskem oddelku za varstvo okolja zagotavljajo, da so vrtičkarji dobro sprejeli informacijo o ureditvi novih vrtov, ker so jih »pravočasno obvestili o nameravanih posegih in jih seznanili s tem, da se bodo lahko prijavili na javni poziv za zakup vrtička na urejenem območju«. Velja omeniti, da občina vseh obstoječih vrtičkov med transformatorsko postajo in Potjo spominov in tovarištva ne bo odstranila, saj jih je del na zemljišču, ki je v lasti ljubljanske nadškofije.

Občina je pogodbo za urejanje novih vrtičkov ob Vojkovi cesti že sklenila z družbo Lavaco, ki bo dela opravila za 608.000 evrov vključno z davkom na dodano vrednost. Za dokončanje del bo imel Lavaco po pogodbi približno pet mesecev časa. Velja omeniti, da za občinski razpis za ureditev vrtičkov ni bilo velikega interesa. Poleg Lavaca se je prijavila še družba KPL, ki pa kljub naknadnem pozivu občine ni dostavila dodatnih dokumentov, s katerimi bi dokazala, da izpolnjuje razpisne pogoje. Poleg tega je bila ponudba KPL občutno višja od Lavacove, saj bi KPL vrtičke in igrišče uredil za 1,6 milijona evrov. Lavaco pa je najprej ponudil, da ista dela opravi za 833.000 evrov, a je nato na pogajanjih z občino ceno znižal za 225.000 evrov.