Že vse od leta 2010, ko je potekala gradnja ljubljanskega športnega parka Stožice in Božičeve ulice kot podaljšek do Štajerske ceste, se med občinske načrte uvršča tudi dokončanje kolesarske steze ob Vojkovi cesti. Še lani so za rok izvedbe navajali leto 2013, obenem je na to, kako s kolesom v Stožice, večkrat opozoril tudi mestni svetnik Zelenih Slovenije Miha Jazbinšek. Z gradnjo ni bilo nič, vodja občinskega odseka za promet Peter Skušek pa je decembra lani v intervjuju za Dnevnik napovedal, da bo v Ljubljani vsako leto nekaj kilometrov več stez za kolesarje in da bodo manjkajočo stezo ob Vojkovi cesti začeli graditi letos. Vendar tudi ta napoved ni bila pravilna.

Kaj se torej dogaja? »Projekt je v načrtu, izvedbo pa bomo začeli, ko bodo pridobljena vsa potrebna zemljišča,« odgovarjajo na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, tako da bo očitno dolgotrajno pridobivanje potrebnih zemljišč zamaknilo rok izvedbe še za eno leto. Doslej jim je že uspelo pridobiti šest zemljišč, vendar ker gre za postopke razlastitve, je to trajalo dlje, kot so pričakovali, oziroma še traja, saj še vedno niso pripravljeni na gradnjo. »Za izvedbo projekta moramo pridobiti še tri zemljišča, glede katerih na upravni enoti teče postopek razlastitve. Postopek razlastitve dveh zemljišč je v sklepni fazi, tretji postopek pa je bil vrnjen na začetek,« so trenutno stanje pojasnili na oddelku za ravnanje z nepremičninami.

Večina Vojkove ceste je prijazna do kolesarjev, a ima ta cesta za Bežigradom s kolesarskega vidika ne le to pomanjkljivost, da kolesarske steze od Božičeve ulice mimo Stožic do obvoznice kar dvakrat zmanjka, ampak je še bolj problematičen že začetek ceste. Na odseku med Linhartovo cesto in Topniško ulico namreč kolesarji v smeri proti središču mesta vozijo ob koloni parkiranih avtomobilov, iz katerih izstopajo njihovi vozniki, še bolj problematičen pa je predel, ko se k cesti priključi enosmerna Kržičeva ulica in mora kolesar nekako na pločnik, da potem prečka Linhartovo cesto. A žal rešitvi te problematike občina še ni posvečala pozornosti, čeprav ta del uporablja veliko kolesarjev, tako da je veselje, da se bo možno normalno peljati s kolesom od začetka do konca Vojkove ceste, preuranjeno.dv